— Vi går ut med en vennlig henstilling til folk om å spare på vannet. Da blir det vann nok til alle, sier driftsoperatør Per Aase i teknisk etat i Kvam herad.

Hytteeiere på Kvamskogen har nå fått tekstmelding fra kommunen om å begrense vannforbruket i påsken.

- Dusjer to ganger for dagen

— Vi har aldri tidligere opplevd så mye folk og så stort vannuttak på Kvamskogen. Det er særlig på formiddagstid frem til klokken 11 og fra 16-tiden og utover. Det virker som om folk dusjer både før frokost og etter skituren. Derfor har vi sendt ut SMS til folk i området om å spare på vannet, sier Aase. Noen mindre lekkasjer i ledningsnettet bidrar også til situasjonen, men det er først og fremst det store uttaket som skaper utfordringer.

— Kanskje folk kan nøye seg med en dusj etter skituren?

— Ja, det kan du godt skrive.

Kan miste vannet

Aase sier at folk som har hytter i de høyestliggende områdene på Kvamskogen i verste fall kan miste vannforsyningen hvis hyttefolket ikke følger oppfordringen om å bruke mindre vann i springen og dusjen.

— Når uttaket er større enn produksjonen inn i høydebassenget, får vi problemer, sier Aase.

Vannverket på Kvamskogen har Fossdalsvatnet som hovedkilde.