• Bergenserne tenker kun på seg selv i trafikken, mener Arne Aase i Trygg Trafikk. Nå ber han stressede bilister lære av sindige sogninger.

Ingen fylker har flere trafikkdrepte enn Hordaland. Hittil i år har syv personer mistet livet på veiene her i fylket. Det er tre mer enn på samme tid i fjor.

Fem av de syv omkomne var passasjerer i bil i eller buss, noe som er stikk i strid med tendensen ellers i landet, hvor bilførerne topper. Fylkessekretær Arne Aase i Trygg Trafikk Hordaland er alvorlig bekymret over utviklingen.

— Fylket vårt har alltid lagt høyt på listen, men i år har uvanlig mange bilpassasjerer mistet livet, sier Aase, som mener at det i hele fylket rår en svært uheldig trafikkultur.

— Bilistene her, spesielt i Bergen, har det travelt i trafikken selv når de har god tid. Alt som teller er å komme seg fram fortest mulig, og gjerne stenge for andre bilister samtidig. Det er helt motsatt av hvordan man skal oppføre seg, sier Aase.

Han ber trafikantene i Hordaland lære seg å slappe av, og viser til nabofylket i nord. I Sogn og Fjordane har ingen mistet livet på veiene til nå i år.

Fylkessekretæren mener at bilpassasjerene må bli mer bevisst på sin egen rolle og sin egen sikkerhet dersom en skal kunne bremse tallet på trafikkdrepte.

— Passasjerene har også et ansvar. De må si fra til bilføreren hvis de syns farten blir for høy. De skal også passe på at bilføreren hele tiden er våken og oppmerksom, samtidig som de tar seg av stereoanlegg og mobiltelefoner som ringer. Sjåføren skal kun konsentrere seg om veien, mener Aase.

EGO-BILISTER: - Bergenserne må skjerpe seg i trafikken, krever Trygg Trafikk.