• Enten må bystyret gi bydelsreformen mer tid, eller så må de avvikle reformen på en effektiv og ryddig måte, sier finansbyråd Trond Tystad.

Han mener det er svært alvorlig at det blant politikerne er veldig liten oppslutning om reformen. Tystad, som er byrådets ansvarlige for administrasjon, frykter for en situasjon der reformen lever videre i en uthult versjon.

— Bystyret har gått inn for at reformen skal videreføres. Samtidig har Høyre signalisert at de er i ferd med å skifte standpunkt. Det verste som kan skje nå er løsninger som er halvhjertede, eller en situasjon der man venter til etter valget med å ta den endelige avgjørelsen.

Det Tystad da er redd for kan komme til å skje, er at styringen av kommunen blir vanskeligere. Han tror det ikke bare blir et problem når det skal spares penger. Det vil også ramme de mange ansatte.

Finansbyråden tror holdningen til bydelsreformen har sammenheng med at bydelenes problemer er de samme som kommunens: Stram økonomi og sterk grad av sentral styring.

— Når man skal dele det lille som er av selvstyret på to politiske nivåer, opplever man at man deler på avmakt. For å få en vellykket bydelsreform, må den kommunale makten økes, sier han.

— Er det ikke for tidlig å felle en dom over reformen allerede nå?

— Måloppnåelsen i de enkelte bydelene varierer. Det som kommer bort i undersøkelsen, er at noen bydeler har lykkes rimelig bra på økonomi. Noen har lykkes rimelig bra på å utvikle nærhet og lokaldemokrati, og noen har lykkes med begge deler. Når bystyrepolitikerne har svart, kommer de med et helhetsinntrykk, og da trekker en del bydeler veldig ned.