KrF-ordføreren ber matvarebutikkene i Bergen om å ta etisk ansvar for hva de selger til unge mennesker — og kutte ut rusbrussalget.

— Dagligvarebransjen har sluppet altfor lettvint unna. Jeg utfordrer nå bransjen til å tenke seg om, sier Kristian Helland til BT.

— Men hvis ingenting skjer, kommer vi til å bruke sterkere ord og hardere virkemidler over sommeren.

— Truer du med boikott ?

— Nei, men aksjoner som synliggjør misnøyen over at disse produktene havner i hendene på barn og tenåringer.

I et åpent brev til bransjen karakteriserer Helland det som «et slag i ansiktet for hele det politiske miljø i Bergen» at rusbrus i løpet av kort tid kom i salg i byens matvarebutikker.

— Dette er ingen typisk KrF-sak. Alle politiske partier i Bergen ønsker å heve debutalderen for alkoholbruk blant ungdom, understreker Helland.

— Jeg har dessuten til gode å møte én eneste voksen som er for salg av rusbrus i butikkene.

I brevet spør ordføreren om det bare er profitt som betyr noe for bransjen, og om den vil lukke øynene for de uheldige konsekvensene av salget - som ordføreren hevder står i sterk kontrast til ønskene fra foreldre, skole og politikere.

— Dagligvarebransjen bør ikke selge rusbrus og rusis. I vår tradisjon hører disse varene hjemme på Vinmonopolet, sier Helland til BT.

— Vi er mange som ikke vil ha dette i matvarebutikkene. Hvis vi øver press og går samlet til bransjen for å diskutere dette, må de ansvarlige kunne forstå dette uten at vi må bruke trusler.

INGEN KRF-SAK: Å få fjernet rusbrusen fra dagligvarebutikkene er ingen typisk KrF-sak, men en sak der mange bør ha felles interesse mener ordfører Kristian Helland.<br/> ARKIVFOTO: ØRJAN DEISZ