Problemet er at disse arbeiderne blir stresset og mindre produktive. Handels— og industriminister Patricia Hewitt sier problemet koster britisk industri 370 millioner pund, over 4,2 milliarder kroner, årlig.

— Stressede arbeidere med frynsete nerver kan ikke yte maksimalt og arbeidsgiverne vet hva dette kan gjøre med det kommersielle resultatet, slår Hewitt fast.

Rapporten fra DTI viser at britiske arbeidere, som har en av Europas lengste arbeidsuker, ikke alltid får betalt ekstra for den ekstra arbeidsinnsatsen. En tredel av de spurte sier de arbeider overtid, men bare 36 prosent av disse sier de får ekstra betalt eller avspasering som kompensasjon.

Hewitt sier det er opp til arbeidsgivere og arbeidstakere å samarbeide om å finne fram til mer fleksible arbeidsforhold.

(NTB)