Jernbaneverket hadde opprinnelig 25 potensielle plasseringer for godsterminalen. En ny rapport har skrellet vekk en rekke alternativer.

I dagens papir-BT kan man lese mer om de forskjellige plasseringene, og reaksjonene som kommer.

Nå står Jernbaneverket igjen med tolv alternativer. Disse skal alle kunne erstatte dagens godsterminal på Nygårdstangen:

Vågsbotn, Blindheim, Jordal, Rolland, Espeland, Unneland, Dyngeland, Kokstad, Liland, Skage, Rådal, Endelausmarka.

Her kan du lese hele rapporten som Asplan Viak har gjennomført for Jernbaneverket.

Vil ikke kommentere

Regional utviklingsdirektør i Jernbaneverket, Lars Christian Stendal, vil ikke uttale seg om de forskjellige områdene.

— Jeg tenker ingenting om dem nå. Vi har en status i saken, som sier at bildet ser slik ut nå. Prosessen videre må avklare hvilke områder som er aktuelle. Dersom det er krav om tilgang til sjø for eksempel, vil mange steder falle bort.

Han mener beboerne i de aktuelle områdene ikke bør miste nattesøvnen.

— For det første er det langt frem til en avgjørelse, og for det andre så er ikke det ene stedet mer sannsynlig enn det andre. Men dette er en risiko man lever med i en by, at det kan komme tung infrastruktur nær der man bor.

De alternative plasseringene er også vist frem i konseptvalgsutredningen (KVU) for det fremtidige transportsystemet i Bergens-området, med det klingende navnet "Kjuagutt og stril-mindre bil".

Vil ta tid

Jernbaneverket ønsker nå å gjennomføre en ny KVU, spesifikt for plasseringen av godsterminalen. En rekke utredninger, statlige vurderinger og lokalpolitiske vedtak må gjennomføres, før man velger ny plassering.

Som man kan forstå, så ligger flyttingen av sentrumsgodset en del år frem i tid. Det presiserer også Stendal.

— Dette vil ta tid. I tillegg til å finne ut hvor den endelige terminalen skal ligge, må vi få gjennom de politiske vedtakene. Deretter skal den planlegges, finansieres og bygges. Nesten uansett hvor raskt vi gjør denne prosessen, og at vi forutsetter at pengene kommer når vi vil, vil det ta minst 15 år før en ny er bygget og klar for drift.

Hvor tenker du at godsterminalen bør plasseres? Diskuter under.