– Vi ser en del fyll, vi ser en del fart, vi ser at folk er folk og vi er ikke imponert. Det gikk mange menneskeliv tapt i fjor. Folk må ta seg sammen, sier kommandørkaptein og sjef for KV Sør, Edvard Winther Johansen.

– Sikkerhet til sjøs er det absolutt viktigste for oss. Vi har utstyrt våre minste fartøy med blålys og sirener og vi vil ikke nøle med å ta dem i bruk hvis vi ser uvettig atferd, lover Winther Johansen.

Han håper at Kystvaktens sommerpatrulje til en viss grad skal kunne bøte på den dystre statistikken.

– Vi skal være synlig og tilgjengelig. Alle som ferdes ved sjøen skal få merke av vi er til stede for dem.

I tillegg til trygg og fornuftig ferdsel, oppfordres båtfolket til å la ankerdrammen ligge til båten er godt fortøyd.

Også hobby— og turistfisket skal inspiseres. Kystvakten ber derfor om at publikum setter seg inn i de regler som gjelder ved bruk av teiner, garn og merking av redskap, fisking ved oppdrettsanlegg og så videre.

– Det er ikke sikkert de metodene som din bestefar brukte for 80 år siden, er lovlige i dag, sier Winther Johansen.

Han oppfordrer derfor de som er i tvil om hvilke regler som gjelder, om å ta kontakt.

– Vi er der for å hjelpe til. Ikke for å bli uvenner med båtfolket.