— Det foreligger ikke noe skriftlig forbud mot parfyme hos oss, men avdelingene henstiller til sine ansatte om å la være å bruke parfyme på jobben, sier kommunikasjonsdirektør Mona Høgli i Helse Bergen.

Blir kvalme

— Vi gjør dette av hensyn til dem med parfymeallergi, men også av hensyn til andre pasienter som kan bli uvel av sterke lukter, sier hun.

Spesielt pasientene på kirurgisk avdeling og kreftavdelingen kan være utsatt for kvalme som utløses av sterk lukt.

— Ledelsen der har eksplisitt bedt sine ansatte om å være tilbakeholdne med alle typer duftende hudprodukter, ikke bare parfyme, sier Høgli.

Ingen klager

Hvordan problemet tas opp på andre avdelinger har hun ikke oversikt over.

— Men det er en velkjent regel at helsepersonell ikke skal bruke parfyme på jobb. Dette er også noe de lærer under utdanningen.

— Følger de ansatte henstillingen?

— Hvordan dette i realiteten praktiseres blant de ansatte, er ikke kartlagt. Jeg har ikke sett noen klager på det, men det kan selvsagt skje likevel, sier Mona Høgli.