Anbefalingen er gitt av Helsevernetaten som mener at alle husstander i de tre laveste etasjene over bakkeplan, kan være i faresonen.

— Radon er den nest hyppigste årsaken til lungekreft etter aktiv røyking og anslås å forårsake rundt 300 dødsfall hvert år i Norge, sier avdelingsleder Sonja Skotheim ved Helsevernetaten til bt.no

Helsevernetaten oppfordrer derfor alle huseiere i Bergen til å måle radonkonsentrasjonen i sin bolig og iverksette nødvendige tiltak.

Har redusert tiltaksgrensen

Statens strålevern har i år endret sine radonanbefalinger.

Strålevernet anbefaler nå at radonnivåer holdes så lave som mulig i alle bygninger. Hvis nivået overstiger 100 Bq/m3, bør tiltak settes i verk.

— Tidligere anbefalte Statens strålevern tiltak dersom verdiene oversteg 200 Bq/m3, opplyser Skotheim.

Her er Statens Stråleverns oversikt over kommuner hvor det er foretatt større radonundersøkelser.

I Bergen har radonnivået blitt målt flere steder. Bønes, Kråkenes, Fyllingsdalen og Loddefjord var noen av bydelene hvor det blr funnet for høye radonverdier.

— Men vi ønsker ikke å fokusere for mye på disse målingene nå. Radonanbefalingen fra Statens Strålevern er endret, og vi oppfordrer alle til å sjekke, sier Skotheim.

Slik måler du

Fra nå og frem til april er radonkonsentrasjonen mest stabil. Helsevernetaten anbefaler derfor at målingene gjøres i vinterhalvåret, og at man måler flere rom.

Det kan være store variasjoner innenfor ett og samme boligfelt.

Private bedrifter foretar slike målinger, som koster fra 250 kroner til 500 kroner.

Det første tiltaket hvis man finner for mye radon, er å sørge for skikkelig utlufting.

— Hvis boligen bare har mekanisk avtrekk, og ventilene lukkes om vinteren slik at det ikke tilføres luft utenfra, skapes det undertrykk. Da suges radon lettere inn i boligen, sier Skotheim.

Ved større konsentrasjoner må det andre bygningstekniske tiltak til.

Er du redd for radon? Si din mening!