– Jeg er forundret over at man kan være så lettsindig med det offentliges midler, sier finansbyråd Hans Edvard Seim (H). Han er generalforsamling i Bergen Kino.

– Dersom det forholder seg slik BT skriver, at styret i Bergen kino har gjort et vedtak, er det Tystad gjør et grovt overtramp, legger han til.

Hans Edvard Seim sier han ikke er kjent med at økonomien i Bergen Kino er blitt så mye bedre at det nå er grunn til å dispensere fra det opprinnelige reiseforbudet.

– Uansett kan ikke styrelederen på egen hånd bestemme dette. Styret må inn i saken, sier han.

Seim stiller seg også undrende til at det skal være nødvendig for styrelederen å reise til en filmfestival på «andre siden av jordkloden».

– Det hadde vært noe annet om det var kinosjefen eller en annen fra administrasjonen som dro på en slik reise.

– Hva vil du som generalforsamling gjøre?

– Tystad er selv inne på at han kan komme til å betale reisen selv. Det synes jeg er en god idé. Gjør han det, ser jeg ingen grunn til å gripe inn. Da kan styret rydde opp på egen hånd.

– Og dersom han ikke betaler?

– Jeg regner med han betaler. Skulle han ikke betale, må jeg sette meg inn i saken og vurdere hva som må gjøres, sier Seim.