• Frps nestleiar sår tvil om regjeringas utanrikspolitikk. Nå må Siv Jensen klargjere Frps posisjon, seier Anniken Huitfeldt (Ap).

Huitfeldt er leiar i Utanriks— og forsvarskomiteen på Stortinget, og støttar utanriksministerens planar om å innføre dei same sanksjonane mot Russland som EU.

— Brende har vore i kontakt med meg om dette, og Ap støttar regjeringa. Noreg har lagt seg på ei multilateral linje i desse spørsmåla heile vegen, og den meiner eg er viktig å vidareføre, seier Huitfeldt.

- Uklart

Ho er overraska over at Frp-nestleiar Per Sandberg sår tvil om det er rett å innføre EU-sanksjonane. Han ønskjer seg ein brei debatt om spørsmålet i Stortinget, og seier at Frp ikkje har konkludert.— Eg føreset at Børge Brende har støtte i si eiga regjering når han går ut slik han har gjort. Dette blir uklart, med det Sandberg seier nå, seier Huitfeldt.

- Dobbeltkommunikasjon

Ho ber Frp-leiar og fungerande statsminister Siv Jensen klargjere kva som faktisk er situasjonen.

— Spørsmålet er om Siv Jensen stiller seg bak kommentarane frå Per Sandberg, og om Børge Brende har tatt dette initiativet utan å ha konsultert si eiga regjering. Det tviler eg på, men det er nødvendig å få ei avklaring. Vi kan ikkje ha dobbeltkommunikasjon om så alvorlege og viktige spørsmål i norsk utanrikspolitikk, seier Huitfeldt.

Ho seier Sandberg «er ingen kven som helst i Frp», og kallar utspelet «høgst uvanleg».

Jensen: Heilt naturleg

Leiar av Framstegspartiet, finansminister Siv Jensen, karakteriserer utspelet til Huitfeldt som «trist».

— Det er trist at leiaren til Utanrikskomiteen ser ut til å vere oppteken av å konstruere eit partipolitisk spel i staden for å nytte energien på den krevjande situasjonen som har oppstått, seier ho.

Det at Per Sandberg ønskjer at Stortinget blir konsultert rundt innrettinga av planlagte sanksjonar mot Russland som regjeringa tek sikte på å innføre, er heilt naturleg, påpeikar Frp-leiaren.

— Utanriksministeren har varsla at han vil gjera noko, seier Jensen til BT.

- Må stå saman

Huitfeldt meiner Noreg bør stå saman med EU, og ikkje gjere større tilpassingar i sanksjonsregimet - for eksempel for å skjerme delar av norsk industri som kan bli ramma av straffetiltaka.

— Det er viktig å ikkje gjere dette til ein bilateral konflikt mellom Noreg og Russland, men å stå saman med EU-landa, seier Huitfeldt.