Hordaland politidistrikts såkalte Exit-gruppe står for halvparten av alle menneskehandelssakene som kommer opp i rettssystemet.

— Vi følger med på disse sakene, og mener spesielt gårsdagens dom i Bergen tingrett er svært viktig, fordi den er så unik i norsk sammenheng, sier Jan Bøhler (Ap), første nestleder i Justiskomiteen på Stortinget.

De seks rumernerne som var tiltalt i den såkalte sigøyner-saken, ble i går idømt fengselsstraffer på til sammen 15 år og seks måneder. Til sammenliknig la aktoratet la ned påstand om totalt 26 års fengsel.

En mann (26) og en 38 år gammel mor fikk de strengeste straffene. De ble idømt tre og et halvt års fengsel for menneskehandel og medvirkning til voldtekt av kvinnens egen datter.

Stusser over straffeutmålingen

Bøhler har registrert at to menn fra Litauen i juni ble dømt til fem års fengsel for menneskehandel i Bergen tingrett. Stortingsmannen stusser over at straffeutmålingen er halvannet år lavere for de to sigøynerne, selv om de er dømt etter en mer alvorlig straffelovsparagraf.

— Jeg skal ikke uttale meg i enkeltsaker. Men siden sakene er så unike, er det interessant å se hvordan straffeutmålingene legger seg, sier han.

Statsadvokat Arild Oma var

aktor i sigøyner-saken, som pågikk i tingretten i 12 uker. Han mener dommen mot de seks personene må anses som mild.— Det skinner gjennom at retten legger vekt på at kulturbakgrunnen er formildende. Kommer det til en ankesak i lagmannsretten, vil vi nok legge ned påstand om strengere straffer, sier han.

De seks personenes forsvarerer prosederte under rettssaken på at tigging og arrangerte ekteskap er noe «alle» gjør i romkulturen.

— Vi må sørge for at vi har et rettsssystem i Norge hvor alle barn har lik rett på beskyttelse og trygghet, uansett hvor de kommer fra.

Slipper unna

Bøhler er opptatt av at barn ikke skal behandles annerledes ut fra hvilken kultur de er oppvokst i. Derfor er han imponert over Bergens-politiets Exit-gruppe.

— Jeg tror hele Justiskomiteen håper at dette er en vekker for Politi-Norge. Man må bruke de ressursene som trengs for å gå i dybden av saker som lukter av menneskehandel, og ikke bare bøtelegge omreisende kriminelle for småting, sier han.

Arild Oma håper dommen fra i går gir den samme effekten.

— Det kan være snakk om småkriminalitet der og da, men i det store bildet kan det være snakk om grov kriminalitet, sier han.

Han er redd enkelte politidistrikt i Norge rett og slett lar omreisende kriminelle få slippe for billig unna.

— Det kan være lett for politiet å tenke at de kriminelle snart reiser videre, slik at man slipper å gjennomføre en dyr og omfattende etterforskning, sier han.