• Helse Bergen har slitt med korridorpasienter innen akuttpsykiatrien i flere år. Til slutt vedtok Helsetilsynet å bøtelegge Helse Bergen, fordi det anses for uforsvarlig å ha akuttpsykiatriske pasienter på korridoren.
  • Helse Bergen fikk bukt med problemet, og slapp å betale bøtene. I fjor kranglet sykehuset med Bergen kommune om en stor pasientgruppe som ble regnet som utskrivingsklare.
  • Kommunen og Helse Bergen ble enig om et tilbud for disse, men nå er problemet tilbake.
  • Fra november til januar hadde Helse Bergen 187 korridordøgn innen psykiatrien.