— Men det må være penger uten noen form for føringer. I forhandlinger har man en tendens til å sette politisk farge på pengene, og da forsvinner ofte en del. Får vi to milliarder, kommer pengene til å gå til eldreomsorg og skole uansett, lover Tystad.

Må ta selvkritikk

Blir det to milliarder mer, kan Bergen hente ut nærmere 100 millioner kroner. Det tilsvarer det kommunen har søkt om av tilleggsbevilgninger. Det løser ikke alle problemer, men fjerner det mest akutte presset.

Men inntil pengene eventuelt kommer, sliter byrådet med store økonomiske problemer. Og Bergen er ikke alene. Den vanskelige kommuneøkonomien har vært en gjenganger på talerstolen under Arbeiderpartiets landsmøte. Frustrasjonen er meget stor, det minner om et kommuneopprør, og mange truer med å gi seg med kommunepolitikk.

-Jeg er glad for at både Jens og Thorbjørn har erkjent at kommunepolitikken er i forvitring. Og her må nok Arbeiderpartiet ta selvkritikk. På Stortinget har man lenge levd med den forestillingen at det ikke er gjort mye på effektivisering, sier Tystad.

Han mener det var riktig for 15 år siden, men det stemmer ikke i dag. Det finnes ingen lettvinte innsparingspakker som kan fjerne kommunenes problemer. Nå reduseres det drastisk i tjenestetilbud.

Redder troverdigheten

Samtidig mener Tystad at Arbeiderpartiet, sammen med sentrumspartiene er de som tross alt har vært minst dårlige i dette spørsmålet.

-Vi ser på de områdene der Høyre har statsråder at det blir offisiell politikk å overføre mindre til kommunene og skolesektoren. Og for Frp er kommuneøkonomien det de først legger vekk når de forhandler om statsbudsjett og revidert nasjonalbudsjett.

-Jeg opplever at Jens Stoltenberg nå virkelig løfter opp kommuneøkonomien og gjør det til et sentralt tema for Arbeiderpartiet.

-Er bedret kommuneøkonomi nøkkelen til å løfte Arbeiderpartiet?

-De grunnleggende velferdsgodene er viktig for at partiet skal gjenvinne troverdighet. Men det blir for lettvint å tro at alt ordner seg for Arbeiderpartiet om kommuneøkonomien bedres. Situasjonen for sykehusene og utryggheten rundt trygderettigheter er og svært viktige, sier Trond Tystad.

SELVKRITIKK: Finansbyråd Tron Tystad tar selvkritikk på Aps vegne. - Partiet har vært med på å sultefôre kommunene, sier han som her lytter til Jens Stoltenbergs landsmøtetale i går..