Ambulanseplanen i Hordaland baserer seg i stor grad på stortingsmelding 43 om akuttberedskapen. Sosialkomiteen begynner behandlingen av planen over påske.I stortingsmeldingen legger regjeringen opp til nye standardkrav for ambulansene. I Hordaland blir dette fulgt opp med et forslag om å kutte 12 av 52 ambulanser. Det fratar blant annet Næss´ hjemkommune Samnanger sin ambulanse.Høye krav til kompetanse, krav til økt bemanning og høyt antall utrykninger fører til sentralisering. På den andre siden står ønsket om å nå pasienten raskt. — Fylkespolitikerne skal ikke ta for gitt at resultatet blir slik regjeringen legger opp til, sier Næss.Men stortingspolitikerne får knapt sagt sitt før ambulanseplanen er banket gjennom i fylket. Planen skal opp på fylkestinget i juni, men før det må fagkomiteen og fylkesutvalget ta stilling til den.Næss, som sivilt er lege, liker dårlig forslaget om å la Samnanger bli betjent av ambulanser stasjonert i Eikelandsosen og ved Osterøybrua.I Samnanger er det Røde Kors Hjelpekorps som driver ambulansen. Etter Næss´ mening gjør de en skikkelig jobb av høy kvalitet.- Ambulanseberedskap er viktig distriktspolitikk, understreker Næss. - Posten forsvinner, likningskontorene legges ned, lensmannskontoret stenges. Et sted går grensen, og etter min mening går den her. Å frata folk ambulansen rokker ved den personlige tryggheten.