Hun er sterkt uenig i Helsetilsynets vedtak om bare å gi en advarsel til legen som tidligere var beskyldt for å ha både falsk identitet og falske papirer på at han er lege.

— Vi er ikke enig i vurderingen fra Helsetilsynet og vil be om at de revurderer avgjørelsen. Vi vil argumentere for en strengere reaksjon, sier Arianson.

- Forferdelig sak

BT har i en rekke artikler omtalt legen som har jobbet som fastlege blant annet på Bømlo og i Sund. Vedkommende har flere tilsynssaker på seg og har fått to advarsler fra Statens helsetilsyn. Den siste advarselen kom nå i november, sammen med to pliktbrudd. Det betyr at han har handlet i strid med lov om helsepersonell.

Helsetilsynet bestemte også at det ikke var grunnlag for å vurdere om autorisasjonen hans skulle trekkes tilbake. Det er det Arianson er uenig i.

— Hvor vanlig er det at du sender saker i retur til Statens helsetilsyn?

— Det er veldig uvanlig.

- Hvorfor gjør du det?

— Jeg synes dette er en forferdelig alvorlig sak og tenker på folks ve og vel. Det er det som er min bekymring, sier fylkeslegen.

Hun fastholder at hun mener legen driver på en måte hun ikke har sett maken til i sine 20 år i tjenesten.

Vanskelig å miste lisens

Helsetilsynet konkluderte med at legen brøt helsepersonelloven da han ikke fulgte Bømlo kommunes smittevernplan ved en tuberkuloseundersøkelse av 58 barnehagebarn.

Han brøt også loven da han skar en pasient i nakken «for å lette på trykket». Tilsynet mener det ikke var grunnlag for et slikt inngrep, og at pasienten burde ha blitt henvist til spesialisthelsetjenesten.

Legen bryter også helsepersonelloven ved sin mangelfulle journalføring, mener Helsetilsynet.

— Jeg er redd for at denne legen skal skade flere, sier Helga Arianson om hvorfor hun returnerer saken.

— Er det for vanskelig å miste autorisasjonen som lege?

— Vi har hatt flere saker der leger har mistet autorisasjonen i løpet av mine år her. Men det har handlet om rusmisbruk, overgrep og kriminalitet, ikke om det faglige grunnlaget. Kun en gang har det vært faglig grunn til tap av autorisasjon på disse 20 årene. Terskelen er veldig, veldig høy, og det vet vi, men vi trodde vi hadde nok denne gangen, sier Helga Arianson.

Vil følge med

Den aktuelle legen har én advarsel fra tidligere. Det finnes imidlertid ingen formell grense for hvor mange advarsler man kan få før man mister sin lisens.

Avdelingsdirektør Gorm Grammeltvedt i Statens helsetilsyn sier at det blir en skjønnsmessig vurdering.

— Dersom man bryter loven på flere områder, vil man måtte gjøre en vurdering av hvordan vedkommende fungerer som lege. I teorien kan man få svært mange advarsler, men i praksis ikke, sier Grammeltvedt.

Retter han seg ikke etter advarselen, kan han miste autorisasjonen. Både Fylkesmannen og Statens helsetilsyn kan følge opp hvorvidt legen retter seg etter advarselen han har fått.

— Det må imidlertid foretas en vurdering av alvorligheten i de forholdene som ligger til grunn for advarslene, sier han.

Han anbefaler alle som skal ansette nye leger å etterspørre informasjon om eventuelle tilsynssaker, sjekke referanser med tidligere arbeidsgivere eller ta kontakt med fylkeslege eller helsetilsyn.

— Om en lege har fått en advarsel, gir det ikke grunn til å stenge noen ute fra arbeidslivet, sier avdelingsdirektøren

Grammeltvedt ønsker ikke å kommentere at Helga Arianson nå sender saken i retur.

«RASISME»: Da BT intervjuet legen i vår, mente han at han var offer for rasisme, og at Norge er et vanskelig land å jobbe i. Nå har han fått en ny advarsel fra Helsetilsynet, men beholder sin autorisasjon.
KJERSTI MJØR