«Eiendomsskatt og køprising er uaktuell politikk for Frp. Hvis Bergen Frp ikke klarer å unngå dette, bør dere trekke dere fra byrådet.»

Det er essensen i beskjeden som Hordaland Frp har sendt over til Bergen Frp. Bakgrunnen er dagens møte i bystyret i Bergen.

Da legger H/Frp-byrådet i Bergen frem et forslag til budsjett som betyr at eiendomsskatten gjeninnføres i Bergen. Det har satt sinnene i kok i Frp.

I hele Frp er man bekymret over å gå inn i neste års lokalvalgkamp med et sånt vedtak i bagasjen.

Har sendt brev

Tirsdag kveld diskuterte styret i Hordaland Frp saken på et ekstraordinært møte. Bakgrunnen var at de hadde fått inn flere bekymringsmeldinger fra landet rundt i forbindelse med bybudsjettet.

Møtet endte med at fylkesstyret sendte et brev til Bergen Frp. Tittelen skal være «den politiske situasjonen i Bergen».

Her peker fylkespolitikerne på at Bergen Frp faktisk gikk til valg på å fjerne eiendomsskatten for privatpersoner. De viser også til at Frp nasjonalt har fått med i partiprogrammet sitt at de er negative til eiendomsskatt.

— Trekk dere

Men det er ikke bare den forhatte skatten som får fylkespolitikerne til å reagere. Som BT har skrevet den siste uken, har Venstre fått med seg et flertall i opposisjonen på å innføre køprising i Bergen.

Fylkespolitikerne mener dette samlet sett burde bli for mye for Bergen Frp å tolerere. De skal ha avsluttet brevet med å «anmode Bergen Frp på det sterkeste å finne en politisk løsning hvor køprising og eiendomsskatten ikke blir innført i Bergen».Hvis dette ikke lar seg gjøre, ber de Bergen Frp om å vurdere å trekke seg fra byrådet i Bergen.

Bekrefter brevet

Fylkesleder Gustav Bahus bekrefter at de hadde et styremøte på telefon tirsdag kveld.

— Jeg kan ikke nekte for det hvis du allerede er kjent med det, sier han.

Han har i utgangspunktet ikke lyst å si hva det handlet om.

- BT er kjent med at dere har diskutert eiendomsskatt og rushtidsavgift?

— Ja, det var det. Det kan jeg bekrefte. Det har vært en god del reaksjoner både fra lokallag i Hordaland og andre deler av landet på at de nå planlegger å gjeninnføre eiendomsskatt.

- Stemmer det at dere har sendt et brev til Bergen Frp dere dere ber dem om å vurdere og trekke seg fra byrådet?

— Jeg ikke bekrefte innholdet. Det er et internt dokument. Men innholdet dreier seg selvfølgelig om det du nevnte i sted.

Deler ikke bekymring

Leder for Bergen Frp, Eiler Macody Lund, sier han er informert om at det har vært et møte.

— Men noe mer vet jeg ikke. Jeg har ikke lest brevet.

- Hva tenker du om beskjeden fra dem?

— Jeg har ikke så mange tanker om det. Men jeg synes det er en merkelig fremgangsmåte fra Hordaland Frp.

- Forstår du at de er bekymret?

— Nei, det gjør jeg ikke.

Skjønner frustrasjonen

Frp sin gruppeleder i bystyret, Tor Woldseth, forstår imidlertid at Hordaland Frp er bekymret over den politiske situasjonen i Bergen.

— Vi er alle bekymret for eiendomsskatt, sier varaordføreren, og legger til:

— Dette er ikke noe vi liker. Men som jeg har sagt gjentatte ganger i bystyret; for mange skattekroner tas fra Bergen. Skattebetalerne i Bergen tappes, og så sendes det til andre kommuner. Samtidig har vi et vanvittig etterslep på skolevedlikeholdet i kommunen. Skal vi klare å ordne det, så er det ikke så mange måter å gjøre det på.

Finne kilder

Om ikke Bergen får beholde mer av skattekronene sine, må de finne andre andre inntektskilder.

— For vårt vedkommende er dette bare en dugnadsinnsats for det arbeidet som trengs i Bergen i dag.

- Dere gikk til valg på å fjerne denne skatten?

— Så klart gikk vi på valg for å fjerne den. Det skal vi gå på valg på hele tiden. Men i noen tilfeller må man foreta et valg. Å gjennomføre det vedlikeholdsetterslepet vi har, og bevare tilbudet for eldre og pleietrengende, veier mer enn noen ekstra kroner i eiendomsskatt. Men jeg skulle gjerne sett at vi var foruten den, og det skal vi jobbe for.