• Dersom kuttene i sosialhjelpen vedtas, kan jeg i verste fall måtte ta min CP-rammede datter hjem, sier Karl Undland.

GUNNAR WIEDERSTRØM

Undlands 25 år gamle datter flyttet fra sine foreldre til et bofellesskap i Spelhaugen i fjor. Hun er uføretrygdet og avhengig av kommunal støtte til husleien.

— Dersom kuttet i sosialhjelp blir stort nok, kan det rett og slett bli for dyrt for henne å bo for seg selv, sier Undland.

Han er med i Funksjonshemmede Fellesorganisasjon. FFO ber Fremskrittspartiet bidra til at forslaget om å avvikle 80 prosent regelen ikke gjennomføres. Denne regelen sikrer at uføre med høye boutgifter beholder 80 prosent av minstepensjon etter at boutgifter er betalt.

— Dette er et provoserende forslag. Mange uføre sliter nok som det er. Gjennomføres dette forslaget, får de det enda verre, sier Anne Bjørge, som leder FFO i Hordaland.

— Bergen har 1166 fattige barn, mange av dem har foreldre som er uføretrygdet. Jeg er selv uføretrygdet etter 30 år som yrkesaktiv. Jeg hadde ikke klart meg dersom jeg ikke var forsørget av mannen min, sier Kjersti Bruland, nestleder i FFO i Bergen.

FFO er opptatt av verdigheten til trygdete. Dersom økonomien til uføretrygdete forverres, spår FFO at mange tvinges til å søke om tilleggsytelser fra sosialkontoret hver gang nøden banker på døren.

— Dette går på verdigheten løs. Det er ikke meningen at man i årevis skal gå på en ytelse som tilsvarer sosialhjelpen. Det må uføretrygdete i Bergen dersom kommunen fjerner 80 prosent regelen, sier Anne Bjørge.

MER SOSIALHJELP: Karl Undland ber om at forslaget om å fjerne den såkalte 80 prosent regelen for sosialhjelpsmottakere ikke vedtas.