TOR KRISTIANSEN

Skog— og Træplantningsselskapet har flere ganger reist saken og bedt om midler fra Fløibanen til vedlikeholdet, sist på generalforsamlingen i Fløibanen i mai. Hvert år frakter Fløibanen en million passasjerer. Deres bruk av området bidrar sterkt til slitasjen på Fløyen.

Felles utfordring

— Vi har en felles utfordring. Det koster å holde stier og veier på Fløyen. Noen år kreves omfattende arbeid, andre år lite. Fløibanen har støttet enkeltprosjekt, men ikke gitt noe generelt tilskudd til drift og vedlikehold i området. Det er litt underlig at styret for banen ikke har sett sitt ansvar for å sikre dette, sier Gunnar Alsaker, formann i styret for Bergen Skog- og Træplantningsselskap.

Skogselskapet får årlig 860.000 kroner i driftstilskudd fra Bergen kommune. Resten må selskapet selv skaffe til veie gjennom salg av materialer, støttemedlemskap, omfattende dugnad og tilskudd til ulike prosjekter. Skogselskapet er en privat stiftelse som har avtale med Bergen kommune om driften av Byfjellene. I fremtiden må mer av budsjettet på 2,3 millioner kroner sikres med faste avtaler.

Vil engasjere seg

— Er det ikke på tide at Fløibanen tar økonomisk ansvar for vedlikeholdet?

— Vi skal engasjere oss økonomisk i området rundt Fløibanens øvre stasjon. Det har styret alt vedtatt. Fløibanens interesse i området er sammenfallende med deler av Skog- og Træplantningsselskapets ønsker, sier Ida Bjerke Olsen, nyvalgt leder i Fløibanens styre.

Hun mener det først og fremst er Bergen kommune som må ta ansvar for økonomien til Skogselskapet. Fløibanen trekker mange turister til Bergen, noe som også gir byen gode inntekter. Fløibanen må ivareta aksjonærenes interesser. Skogselskapet har ansvar for et stort tur- og skogsområde. Fløibanen er bare opptatt av en liten del av dette området, men vil ta ansvar for det.

Samarbeid

— Bergen kommune er medeier i Fløibanen. Hensikten kan ikke være å hente ut mest mulig profitt, men å bruke overskuddet på noe som kan komme hele byen til gode, påpeker Gunnar Alsaker. Han satser på partenes gode vilje til samarbeid. I fremtiden mener han Fløibanen bør gå inn både med generell støtte og med støtte til enkeltprosjekt. Da sikrer selskapet naturperlen Fløyen på en langt mer fremtidsrettet måte, mener Gunnar Alsaker.

Samarbeid er også for Ida Bjerke Olsen et viktig stikkord. Som en av Bergens største turistmagneter ønsker Fløibanen å bidra til at Fløyen blir et utvidet byrom. I denne sammenheng ønsker Fløibanen å samarbeide både med Bergen Turlag, Folkerestauranten Fløien, Skogselskapet og Bergen kommune.

— Vi vil se resultater. En vei å gå, kan være å gå inn i årlige prosjekter som sikrer området rundt Fløyen. Vi kan blant annet også tenke oss bedre skilting, så turistene finner veien ned når de går fra Fløibanens øvre stasjon, sier Ida Bjerke Olsen.

KOSTER: Det koster å sikre stier og turveier i området på Fløyen. <br/>ARKIVFOTO: AXEL INGVALDSEN