17. oktober i fjor døde en 47 år gammel kvinne etter å ha blitt påkjørt av en bybanevogn ved Mårdalen bybanestasjon.

Statens havarikommisjon for transport (SHT) har i en fersk rapport ikke funnet grunn til å laste sjåføren for ulykken, som skjedde da kvinnen krysset sporet for å rekke avgangen som skulle i motsatt retning.

Ingen fysiske hindringer

«Hendelsesforløpet tyder på at vedkommende kun hadde fokus på å rekke sporvognen i retning Lagunen ved plattformen på motsatt side av holdeplassen og av den grunn gikk ut i sporet.», heter det i rapporten.

Bybanen i Bergen er normalt ikke utstyrt med fysiske hindringer ved stoppene. Det er derfor mulig for fotgjengere å krysse sporet.

Havarikommisjonen understreker at disse åpne løsningene, hvor skillelinjer og grenser markes ved hjelp av betong, fargekoder i asfalt og høydeforskjeller, krever at fotgjengere er bevisste på disse skillene.

«Havarikommisjonen er usikker på om disse skillene er like tydelige for alle av Bybanens brukergrupper, slik som barn, eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne.»

Bybanen mangler gjerder

Granskerne skriver videre at fysiske barrierer ville ha hindret personer fra å krysse sporet utenfor fotgjengerovergangene.

Den 47 år gamle kvinnen ble truffet da hun gikk ut i sporet noen meter før selve overgangsfeltet.

«Ved denne ulykken ville for eksempel et ledegjerde ledet vedkommende opp til fotgjengerovergangen, og medført at personen måtte krysset sporet i rett vinkel og muligens også at vedkommende hadde snudd seg til venstre», heter det i rapporten.

Permanent gjerde

Etter ulykken satte Bybanen AS opp et midlertid ledegjerde ved ulykkesstedet.

— Vi vil trolig erstatte dette med et permanent gjerde, sier sikkerhetssjef Ivar Gubberud i Bybanen AS.

Han lover også at Bybanen AS skal se på tilrådingen fra havarikommisjonen til Jernbanetilsynet om å se på muligheten for slike ledegjerder andre steder.

— I Mårdalen hadde vi åtte ulike vurderinger på forhånd. Ingen av disse tilsa at dette var et spesielt ulykkesutsatt sted. Ellers er det slik at vi ikke kan gjerde inn Bybanen absolutt alle steder, akkurat som det er umulig å skjerme bilveier og busstraseer med gjerder. Jeg vil likevel understreke at vi ønsker en sikrest mulig bybane, sier sikkerhetssjefen.

- Kan bruke varselsskilt

Havarikommisjonen har funnet det nødvendig å komme med én sikkerhetstilrådning til tilsynsmyndighetene etter ulykken.

«Statens havarikommisjon for transport tilrår Statens jernbanetilsyn å anbefale Bybanen AS å finne tiltak som sannsynliggjør at Bybanens holdeplasser er utformet slik at de ivaretar en sikker kryssing for alle brukere.», heter det i den ferske ulykkesrapporten.

Granskerne viser blant annet til at det er mulig å utstyre bybanestoppene med et varslingssystem som blir aktivert når det er mer enn ett vognsett på stoppet.

— Et slikt system vil ha både pluss og minus. Hva hvis det for eksempel ikke virker en dag? Da kan det fort oppstå farlige situasjoner, sier Ivar Gubberud.

- Velfundert og grundig

Granskerne fant ikke tekniske feil ved vognsettet som var involvert i ulykken.

Fjorårets dødsulykke er den første og eneste siden Bybanen ble åpnet i 2010. — Vi har akkurat fått rapporten fra Statens havarikommisjon. Nå vil vi gå gjennom den internt, og sammen med Bybanen AS. Førsteinntrykket er at rapporten virker velfundert og grundig, sier KHMS-sjef Trond Magne Målsnes i Keolis Norge, operatøren av Bybanen.

Ulykkessjåfør kjører fortsatt

Han opplyser at vognføreren på ulykkesvognen fortsatt arbeider i selskapet, og ble godt tatt vare på og fulgt opp av selskapet i perioden etter dødsulykken.

Vitner til ulykken har forklart at kvinnen kom løpende ned trappene til stoppet. Da hun krysset sporet mellom de to perrongene, ble hun påkjørt.

Bybanen kommer ut av Skjoldtunnelen like før stoppestedet i Mårdalen.

Kvinnen havnet under bybanevognen etter sammenstøtet, og lå fastklemt i rundt 20 minutter før brannmannskaper fikk henne løs.