Du ser det selv hvis du tar Bybanen, eller hvis du spaserer langs traseen: Noen ganger ser holdeplassene ut som rene svinestier. Overstrødd med hvite, små billettlapper, flasker, halvspist mat, tom emballasje og annet boss. Til tross for tre tilgjengelige bosspann, er perrongen på Nesttun terminal ganske forsøplet da BT tok en runde på bybanestoppet en tilfeldig formiddag. Sjokoladepapir, tomme kaffekrus, yoghurtbeger, chipsposer og ølbokser ligger i skinnegangen. Glasskår fra knuste flasker. På Sletten og Kronstad ser det derimot helt ok ut, mens bosset i skinnegangen på Wergeland bærer preg av å ha ligget der lenge. Ellers ser holdeplassene inn til byen relativt greie akkurat denne dagen.

Avfallsmengden øker

Det er Bergen Bydrift som utfører renholdet av plattformer og rilleskinner, snørydding, samt fjerning av tagging og tilsvarende for Bybanen AS. Direktør Trond Lomsøy mener ikke det er naturlig at Bergen Bydrift kommenterer denne saken i BT.

— Bybanen selv må svare for renholdet på stasjonene sine. Vi utfører arbeidet i henhold til en avtale vi har med dem, sier Lomsøy.

Direktør i Bybanen AS, Carl Erik Nielsen, sier at det er en krevende oppgave å holde det rent rundt bybanestoppene.

  • Vi har økt frekvensen på søppeltømmingen siden i fjor sommer. Men avfallsmengden bare øker, forteller Nielsen.

Hver natt

Han opplyser at Bergen Bydrift ifølge kontrakten skal gjøre rent på de to endeholdeplassene, samt Sletten og Nonneseter hver eneste natt. De øvrige stoppene skal besøkes annenhver natt.

Bybanedirektøren vil ikke ut med noen tall, men han sier at det er dyrt å holde bybanestoppene rene og pene.

  • Men det er viktig - fordi stoppestedene er Bybanens ansikt utad, sier Nielsen.

Han opplyser at enkelte helger er verre enn andre, og at forrige uke var spesielt vanskelig. Dette begrunner han med at Bergen Bydrift har hatt ressursutfordringer.

  • Vi fikk inn spesielt mange henvendelser fra publikum sist uke, og renholdet fungerte ikke tilfredsstillende over alt. Men vi oppfatter at Bydrift prøver å gjøre en god jobb, og de har en krevende oppgave, sier Nielsen, som ikke utelukker at frekvensen på renholdet må økes ytterligere.

Han skulle ønske at bergenserne hadde en høyere terskel for å slenge fra seg boss på bakken.

  • Det ser ut for at trenden er annerledes her enn ute i Europa. Dette handler også mye om oppdragelse, og den enkeltes syn på hvordan en skal oppføre seg, mener bybanedirektøren.

Hva synes du det ser ut på bybanestoppene? Bruk kommentarfeltet under!

ROTTEMAT: Den halve bollen er sluppet på bakken, like ved bosspannet. FOTO: Rune Berentsen