Det er klart etter administrerende direktør Herlof Nilssen la frem sin innstilling til styret i formiddag.

Går det slik direktøren vil, blir det akutt døgnberedskap innen hjernekirurgi på Stavanger Universitetssykehus også i fremtiden. Men alle planlagte hjerneoperasjoner skal utføres ved Haukeland Universitetssykehus.

Direktøren ønsker likevel at helseministeren skal få siste ord i den betente saken. Derfor foreslår han at statsråden skal godkjenne det endelige styrevedtaket.

Informasjonsdirektør Bjørg Sandal vil imidlertid ikke være med på at Helse Vest skyver den endelige avgjørelsen foran seg.

— Vi står fast på styrevedtaket som vi gjorde i mai. Men dette har vært vanskelig og langdryg sak for Helse Vest. For å få satt et endelig punktum nå, ønsker vi at Brustads godkjenning av vedtaket. Dermed står hun også fritt til å gjøre om vedtaket, om hun ønsker det.

Styret i Helse Vest skal ta avgjørelsen 8. november.