— Myndighetene har et selvstendig ansvar for betryggende miljømessig beredskap i høyrisikoområdet Mongstad-Sture. At det er bygd opp et privat oljevernapparat, kan ikke være en sovepute for staten. Det blir helt feil å skyve selskapene foran seg, for at staten selv skal slippe billigere unna, sier Arne Sortevik.

Frp-representanten ber miljøvernminister Børge Brende om å foreta en ny gjennomgang av saken og «legge vekt på analyser som gir et realistisk bilde av den faktiske risikoen i området». Sortevik viser til at så vel berørte kommuner, et enstemmig fylkesutvalg og Norges Miljøvernforbund fastslår at myndighetenes analyser ikke på en betryggende måte fanger opp den faktiske risikoen knyttet til oljetransporten.

— Noen av de største skipene har hatt driftsstans etter at de har lastet og forlatt Mongstad. Det er bare tilfeldighetenes lov som gjør at det ikke har skjedd et alvorlig havari i farvannet rundt Mongstad. Opprettholdelse av oljeverndepotet på Fedje koker ned til et spørsmål om politisk vilje. Merkostnadene er småpenger i den store sammenhengen. Jeg har fått antydet et beløp på 20 millioner kroner, sier Arne Sortevik.

Norges Miljøvernforbund mener regjeringen spiller hasard med kyststripen. Tilleggsanalysen som var grunnlaget for beslutningen om å flytte Fedje-depotet, er totalt mangelfull og verdiløs, mener saksbehandler Jan-Hugo Holten.

Han mener rapporten ikke utreder relevante scenarier med havarier eller kollisjoner der de største oljetankerne som trafikkerer Mongstad er involvert. Holten reagerer også skarpt på at tilleggsanalysen aldri ble sendt ut på høring, og at den var unntatt offentlighet i flere uker.