Stortingsrepresentant Tor Bremer (Ap) har lest BTs artikler om skoleforfallet i Bergen, og er ikke imponert.

— Bergen kommune er under all kritikk i forhold til hvilken jobb de gjør her, sier Bremer.

Viser til Trondheim

Han mener det er åpenbart at kommunen har nedprioritert vedlikehold over tid.

— Konsekvensen blir at elevene som går på disse skolene ikke får den læringen de egentlig har krav på, etter mitt syn. Det viktigste elementet for å skape god utvikling i Bergen, er elever med høyt kunnskapsnivå. Jeg tror dessverre de stiller med handikap når de skal gå på slike skoler, sier Bremer, som sitter i utdanningskomiteen.

Ap-politikeren fra Sogn og Fjordane viser Trondheim kommune som eksempel på en kommune som tar gode skoler på alvor. Her er alle skolene helseverngodkjent.

— Trondheim tar skolebygg etter skolebygg. De har stående undervisningslokaler som de bruker etter hvert som de rehabiliterer skoler. De har et gjennomført system for hvordan de skal stoppe forfallet og få gode læringsmiljø.

Opptatt av læringsmiljøet

Han understreker at det er kommunens ansvar å tilby elevene gode skolebygg.

— Hvis de klimatiske forholdene på skolene er så dårlige at det ender med allergi, konsentrasjonssvikt og hodeverk, blir det ikke mye god læring. Dette handler om mer enn takrenner som faller ned og toalettforhold som er kritikkverdige. Det handler om det faktiske læringsmiljøet for elevene, sier han.

Sp-politiker Kjersti Toppe, som sitter i helsekomiteen, har tatt til orde for en ekstern tilsynsordning som kan gi bøter til kommuner med for dårlige skolebygg. Bremer støtter ikke dette.— Vi har det i dag, gjennom Arbeidstilsynet og Helsedirektoratet. Jeg skjønner ikke poenget med et nytt organ som skal ha tilsyn, sier han.

Tips oss om din skole!

BT setter i en serie artikler fokus på bergensskolenes forfatning. Vi trenger din hjelp til å dokumentere skolenes sanne ansikt!

Hvordan står det til på din skole? Fryser du i klasserommet, er dusjene eller toalettene i stykker? Send bilder til 2211 eller skoleforfall@bt.no - eller fyll ut skjemaet under.

OPPRØRT: Stortingsrepresentant Tor Bremer (Ap) .
STORTINGET