– Jeg forutsetter at vårt syn blir vektlagt, sier byråden som i går ikke var kjent med at styret 26. mars skal ta stilling til videre utbygging av fibernett for privatmarkedet.

Bergen kommune er nest største eier og har 37,75 prosent i BKK. I byrådet er det Warloe sitt ansvar å følge opp dette eierskapet.

– Vi har stilt oss tvilende til de store investeringene i nye forretningsområder, blant annet bredbånd og mobil. Nå bør BKK ta «time-out», og ikke satse mer før det blir en grundig diskusjon med eierne, sier Warloe.

Han legger til at byrådet har reagert på at eierne ikke tidligere er spurt om satsingen på de nye forretningsområdene.

– Som ansvarlig eier må vi gå inn i det når det bindes opp så store midler. Det er tross alt eiernes penger det handler om, sier han.