Tirsdag var bensinprisen oppe i over 11 kroner per liter på en Statoil-stasjon i Bergen. Det er første gang siden sommeren 2000 at prisen når et slikt nivå, melder NRK.

Veiledende: 10,97

Pressetalsmann Knut Hansen i Statoil sier til NTB at det ennå er et stykke igjen til toppnivået fra sommeren 2000. Den gang opererte Statoil med en veiledende pris på kr 11,22. Tirsdag var veiledende pris kr 10,97.

— At prisen varierer nær sagt fra time til time og fra distrikt til distrikt skyldes kjøretillegg og lokal konkurranse.

Kjøretillegget kommer på toppen av vår veiledende pris, mens konkurransen presser prisene ned. Derfor endrer bensinprisen seg hele tiden, sier Hansen.

Et eksempel på dette var bensinprisen ved Statoil-stasjonen i Bergen, som noen timer ut på tirsdag hadde falt fra toppnivået kr 11,01 til kr 10.73.

Råoljeprisen har omtrent doblet seg de siste par årene, og bensinprisen følger med et stykke på vei. Men økningen i råoljepris er for en stor del allerede tatt ut i økt pumpepris. Nå er det endringer i prisen på raffinert bensin som slår ut.

- Mer bilkjøring årsak

— De norske selskapene følger den internasjonale bensinprisen. Men bensinprisen og råoljeprisen går ofte i ulik retning, sier generalsekretær Erik Birkeland i Norsk Petroleumsinstitutt til NTB.

— Bensinprisen har steget en del i den senere tid. Økningen i råoljepris er noe av bakgrunnen, men det skyldes også at vi nå går inn i kjøresesongen der det blir mer bilkjøring og etterspørsel etter bensin. Dessuten har vi hatt branner i noen raffinerier, noe som også presser bensinprisen opp. Når de internasjonale bensinprisene går opp, slår dette raskt ut også i prisene til norske bilister, sier Birkeland.

Det meste av det vi betaler i bensinpris - ca. 65 kroner av hver 100-lapp - er avgifter til staten. Når bensinprisen levert til pumpe går opp, øker også momsen, som fra nyttår er på 25 prosent. De øvrige avgiftene står derimot fast. Dette gjør at bensinprisen ikke øker så sterkt som råoljeprisen.

DYRT: Å pumpe bensin blir en stadig dyrere fornøyelse for bergensbilistene.
SCANPIX