Selv om lagmannsretten bare har halv arbeidsdag på julaften, har dommerne en mulighet til å slippe den geskjeftige unge mannen fri før bestemoren på landet samler familien til julemiddag.

Bergen tingrett mente i dag at det ikke ville være urimelig om 21-åringen måtte sitte i fengsel i julen.

Kriminell aktivitet av høy intensitet i løpet av noen få høstmåneder tilsier stor fare for nye straffbare handlinger. Derfor ble mannen varetektsfengslet for fire uker.

Hvis ikke lagmannsretten sier noe annet, blir han sittende inne frem til 20. januar.

21-åringen satte kronen på verket da han forleden stjal alle fire hjulene på en politibil. På forhånd hadde han stjålet fire leca-blokker som akslingene hvilte på da politiet skulle bruke bilen.

— Trolig ren uflaks at det var en politibil. Hadde bilen vært uniformert, ville han nok ha betenkt seg, sier forsvareren, advokat Fredrik Verling til Bergens Tidende.

Ifølge siktelsen var dette fjerde gangen siden 20. november at han stjal fire hjul fra biler eller verksted. Han har også stjålet betydelige mengder bensin fra tanken på ti biler. I ett tilfelle skar han av bensinslangen. De øvrige bensintyveriene skjedde ved at han boret hull i bensintankene fra undersiden.

— Den overhengende eksplosjonsfaren gjør at vi betegner disse tyveriene som grove, sier aktor, politiadvokat Trond Eide til bt.no.

I avhør har 21-åringen oppgitt pengemangel som begrunnelse for tyveriene. Hans egne behov har veid tyngre enn alle ulempene han har påført en rekke endre personer. Bilen med det enorme forbruket av bensin og dekk tilhører en kompis som ikke har sertifikat. Tirsdag beslagla politiet også 21-åringens førerkort.

Advokat Verling har tro på at det vil gå bra med klienten uten at han sitter i fengsel i julen, først og fremst fordi Aetat nylig har tilbudt yrkesmessig attføring. Overfor lagmannsretten vil han skissere en løsning der klienten tar opphold hos sin onkel på landet frem til et møte med Aetat. Manglende førerkort og daglig meldeplikt på det lokale lensmannskontoret kan sikre at han ikke havner tilbake i det uheldige kompismiljøet i Åsane, poengterer Verling.

Siktelsen omfatter også vold og trusler.