• Det er å kaste blår i øynene på folk å gi inntrykk av at kommunen skylder byens innbyggere en halv milliard kroner, sier KrFs Robert Erlandsen.

Han sitter i arbeidsgruppen som komité for finans og næring har nedsatt for å finne ut hvor mye Bergen må betale tilbake.

— Tallet 500 millioner er en endelig beregning ut fra en forutsetning. Det finnes andre måter å beregne dette på som gir betydelig lavere tall, sier Erlandsen.

Han viser til at kommunen hadde hatt 300 millioner kroner mer i gjeld på vann- og avløpsinvesteringene dersom kommunen hadde beregnet avgiftsnivået ut fra denne ene forutsetningen.

— Jeg synes det må med i betraktningen, før vi bestemmer oss for hvor mange penger vi skal betale tilbake til byens innbyggere.

— Nå er det skapt et inntrykk av at det er konkludert med et bestemt beløp. Det er det ikke, sier Erlandsen.

Han beklager at medlemmer i gruppen har kommentert tallene.

— Jeg trodde vi var enige om at vi ikke skulle kommentere disse tallene før gruppen hadde konkludert.

Han mener betegnelsen «skandale» er å skyte langt over mål.

— Det kan ende med helt bagatellmessige beløp, sier han.

Også gruppeleder i Arbeiderpartiet, Terje Ohnstad, mener det er for tidlig å konkludere.

— Det vil være ulike syn på hvilke modeller vi kan bruke for å beregne hva kommunen har krevd for mye. Den runden skal vi nå igjennom. Vi i arbeidsgruppen har bare innhentet dokumenter, og så er det finanskomiteen som skal gi en innstilling til bystyret.

Ohnstad mener kommunen må betale tilbake det som er krevd for mye dersom det slås fast at kommunen har gjort noe ulovlig.

— Det er kun departementet eller fylkesmannen som kan slå fast om det er gjort noe ulovlig eller ikke.