Regjeringen mener nemlig at bergenspolitikerne ikke oppfyller avtalen med de statlige myndighetene.

Gleden var stor i Bergen da det ble kjent at Bergen var en av de utvalgte byene i regjeringens pott for belønningsmidlene.

Dette er pengene som deles ut for å sikre bedre kollektivtrafikk i storbyene. Regjeringen valgte å inngå en avtale som sikret Bergen og Hordaland 550 millioner kroner over en fireårsperiode.

Ikke oppfylt

Statens vegvesen lager en vurdering av alle tiltakene som er gjort i etterkant av avtalene. Nå har vegvesenets vurdering av Bergen og Hordaland sine tiltak nådd Samferdselsdepartementet.

Statssekretær Erik Lahnstein (Sp) setter seg etter påske ned med statusrapporten. Han kan allerede nå fortelle at alt ikke ser rosenrødt ut for Bergens del.

— Sammenlignet med den opprinnelige avtalen, ligger man etter med å fatte de lokalpolitiske vedtakene som skal gjøres.

Lahnstein peker på at vedtak om restriktive tiltak for biltrafikken skulle gjøres i løpet av høsten 2011.

— Bergen har en stor befolkningsvekst og en vekst i den samlede trafikken. For å sikre fremkommelighet og et godt lokalmiljø, er vi opptatte av å få til en omlegging av transportpolitikken, sier han til BT.

— Hvilke konsekvenser får denne forsinkelsen?

— Det er det vi nå må vurdere. Vi er opptatte av at avtalene med storbyene skal være effektive redskap for å sikre fremkommeligheten og luftkvaliteten. Dette er noe alle partiene bak Klimaforliket på Stortinget var enige om.

Mindre penger

Bergen har tidligere vært utelatt fra gruppen som får mest penger fra staten i denne belønningsordningen. Hva Bergen kan forvente av midler, dersom staten mener de har brutt avtalen, vil ikke Lahnstein si på nåværende tidspunkt.

— Vi vil sende et brev der vi tilkjennegir det som vil være vår avgjørelse.

Brevet er ikke langt unna, sier statssekretæren, som samtidig sier han er fornøyd med at Høyre og Frp i byråd har gått inn for hevede bompengesatser.