Fyllingsdalen har fått tildelt 870 000 ekstra kroner. Mesteparten av pengene skal bydelsdirektøren bruke til l vedlikehold av skolene.