— Jeg er imponert over de ansatte. Helse Bergen har en fantastisk kompetanse alle bergensere burde vært stolte av. Jeg kommer til å savne de mange jeg har jobbet sammen med, sier Anne Kverneland Bogsnes til BT.

Men hun legger ikke skjul på at jobben har krevd sitt. Pasienter, pårørende og ansatte vil ha bedre tilbud og mer penger. Styret og eierne av sykehuset vil spare. Krysspresset har ikke vært like enkelt å takle.

— Det er veldig mange krav som stilles til deg, ofte motstridende. Presset har vært krevende og arbeidet har tatt ekstremt mye av min tid, sier hun.

Trakk seg

Fredag ettermiddag kom pressemeldingen fra styreleder Finn Strand. I denne het det at:

"Kverneland Bogsnes forlater Helse Bergen HF ut fra en samlet vurdering.

Stillingen som administrerende direktør har vært krevende over lang tid og Kverneland Bogsnes ønsker nå å se seg om etter nye utfordringer. Anne Kverneland Bogsnes legger ikke skjul på at de siste måneders hendelser har vært tunge og belastende.

Prosessen med å ansette ny administrerende direktør i Helse Bergen blir satt i gang umiddelbart. Videre vil styret igangsette arbeidet for å finne midlertidig leder av helseforetaket."

Anne Kverneland Bogsnes startet i stillingen som administrerende direktør i Helse Bergen i juni 2002. Denne våren har hun vært i konflikt med styret om budsjettet. Styret tvang henne til å gjennomføre kutt på 162,5 millioner kroner i forhold til adminstrasjonens foreslåtte budsjett.

I tillegg har Kristina-saken vært en stor belastning. Helse Bergen-ledelsen har fått kritikk for måten de prøvde å overtale Oddmund Hjartåker på.

Les mer om denne saken i BTs papirutgave lørdag.

TOR HØVIK