– Med tanke på å bli gammel er det bedre å ha et litt forhøyet angstnivå enn å ikke ha noen symptomer på angst. Men det er heller ikke bra å ha veldig mye angst, sier Arnstein Mykletun, postdoktor ved Hemilsenteret på Universitetet i Bergen til På Høyden.

Mykletun og kollegene har nylig utført verdens største befolkningsstudie med oppfølging, ifølge universitetsavisen. 62.000 deltakere ble undersøkt, og resultatene viste at lettere angstsymptomer er forbundet med forlenget levealder.

Tar tak i problemene

Årsaken kan være at folk som stadig er småurolige, oftere tar tak i sine helseproblemer.

– Vi tror at sammenhengen skyldes at dersom en går rundt og er litt bekymret, vil en oppsøke lege oftere, oppdage livstruende sykdommer tidligere og ellers forsøke å gjøre sunnere valg enn en ellers ville gjort, sier Mykletun.

Depresjon virker motsattt

I tidligere studier har forskerne studert sammenhengen mellom depresjon og dødelighet. Forskningen viste at depresjon gir lavere levetid, og Mykletun forventet derfor at angst ville ha samme påvirkning. Han ble overrasket da det motsatte var tilfelle.

– Dødelighet som følge av depresjon reduseres faktisk når man har angst i tillegg, forteller Mykletun til På Høyden.

Er du enig i at bekymringer gjør godt for helsen? Si din mening.

UIB