— En lovendring i 2002 ga oss hjemmel til å hente begge foreldrene inn til «bekymringssamtale» sammen med barn under 15 år som har kurs mot en kriminell løpebane, sier politioverbetjent Svein Bjørn Losnegård i Hordaland politidistrikt til Bergens Tidende.

Metoden er utviklet ved Manglerud politistasjon i Oslo, og brukt i åtte år av politiet på Laksevåg. Inntil lovendringen kom, har samtalene vært basert på frivillighet. Nå kan de som ikke møter, bli hentet av politiet.

— Hender det at foreldre vegrer seg?

— Det hender, ja. Men like ofte er det foreldre som tar initiativ til at vi skal få i stand slike møter, sier Losnegård.

Han forteller at det ofte er slik at minst en av de biologiske foreldrene ikke er klar over alt avkommet foretar seg.

— Foreldre i nye parforhold hver for seg er ikke klar over alle sider ved situasjonen. Vi fokuserer på de bakenforliggende forholdene, sier han.

Relevante opplysninger fra samtalene videreformidles til barnevernet.

Fra før har politiet muligheten til å benytte konfliktrådet.

— Konfliktrådet kan ta fatt i ungdom helt ned til 13 år. Jeg synes de gjør en god jobb. Som regel finner de løsninger som både skadevolder og offer kan enes om, sier Losnegård.

Barnevernets grense går på 18 år, mens den kriminelle lavalder er 15 år. I løpet av de siste ukene er 16- og 17-åringer pågrepet for alvorlige forhold. Politiet er forsiktig med å sperre inne barn under 17 år, men det har hendt. Som regel holdes de på et kontor, under bevoktning, mens de venter på å bli avhørt eller at barnevernet henter dem.

Rettsvesenet må med det første trekke opp noen retningslinjer. Snart skal gutter i alderen 15-17 år stilles for retten for legemsbeskadigelse på Torgallmenningen, og deretter skal de som tente på Ny Krohnborg skole ha sin dom. Politiet er spent på hvilke straffereaksjoner retten vil benytte.