I en årsmelding som ellers ble godt mottatt i bystyret, reagerte flere med bekymring på sykefraværet i kommunen.

Sykefraværet har økt med 0,1 prosentpoeng hvert år de siste to årene, og er nå 9,5 prosent. Bergen kommune har mål om nærvær på 92,1 prosent.

Arbeiderpartiet fremmet derfor en egen merknad til årsmeldingen, der de ber byrådet legge frem en sak om hvordan sykefraværet kan reduseres.

«Selv om økningen er moderat, går den i feil retning med tanke på kommunens målsetning om 92,1 prosents nærvær» heter det i merknaden.

— En moderat økning er like fullt en økning, sa Kine B. Dale til bystyret.

Heller ikke i byrådspartiet er det fritt for uro om sykefravær.

— 9,5 prosent sykefravær er for høyt, og jeg håper vi kan ta det på alvor så den positive utviklingen i Bergen kan fortsette, sa Helge Stormoen (Frp).