— Når signalene er så klare, er det på tide å begynne å handle. Det nytter ikke å vente til flommen er over oss, da er det for sent å bygge demning, sier Erling Pedersen, administrerende direktør i Stiftelsen Bergensklinikkene.

Han ser med stor bekymring på utviklingen i bruk av kokain i Bergen, som er beskrevet i stiftelsens ferske Føre Var-rapport for våren 2008.

Rapporten baserer seg på opplysninger fra en rekke ulike kilder, blant annet beslagstall og informasjon fra nøkkelinformanter som tilhører eller har nær kjennskap til aktuelle miljøer.

Øker i utelivet

Helt siden 2005 har de halvårlige rapportene fra Bergensklinikkene vist økning i kokainbruk, mens for eksempel ecstasy hadde en nedadgående trend i samme periode. Også det siste halvåret rapporterer stiftelsens nøkkelinformanter om sterk økning i bruken av kokain, særlig på utelivsarenaen.

— Informantene sier at kokain er blitt vanligere enn før, og at det gjerne blir omsatt og brukt mer åpenlyst på utestedene i byen, sier spesialkonsulent Liv Flesland ved Bergensklinikkene.

Brukerne beskrives som stadig yngre, og ifølge informantene kommer de fra mer ulike miljøer.

— Kokain ser ikke ut til å være like stort blant de såkalte trendsetterne lenger. I motsetning til tidligere, da brukerne ble beskrevet som «folk med dress og slips», ser vi at de nå også er mer vanlige folk, sier Flesland.

Erling Pedersen mener utviklingen kan sammenlignes med den gang heroin begynte å strømme inn i landet.

— Det fikk enorme konsekvenser for enkeltmennesker og for samfunnet. De siste ti årene har 2500 mennesker dødd av heroinoverdoser, noe som er en katastrofe i seg selv. Det kreves handling for å hindre at noe lignende skjer igjen, sier han.

- Daglige doser for 4-5000

Han savner signaler fra myndighetene om ressurser og tiltak for å stoppe utviklingen.

— Både våre og andre rapporter viser økning i tilgjengelighet og sterk økning i bruk. Det er et varsku om at en må begynne å tenke på hva som må gjøres. Da vi utviklet Føre Var-verktøyet, var det nettopp for at myndighetene ikke skulle bli tatt på sengen når det kom nye rusmidler eller nye miljøer begynte å misbruke rusmidler, sier Pedersen.

Virkningene av økningen har begynt å bli synlig for behandlingsapparatet.

— Enkelte har allerede store problemer med kokain. En del av dem som vi får inn til behandling bruker til dels store doser daglig, gjerne for 4-5000 kroner til dagen. Det vil etter hvert bli veldig skadelig både helsemessig og sosialt. Over tid kan det bli fatalt for en del av dem, sier han.

Møter Helsedirektoratet

Pedersen har registrert Oslo-politiets kampanje mot kokainbruk i ressurssterke miljøer, men mener det må mer enn beslag og straffeforfølgning til.

— Det må skje flere ting samtidig. Vi må bygge kompetanse på blant annet forebygging. Og det må utvikles behandlingstilbud som retter seg mer mot kokainbrukerne, sier han.

I dag vil han ta opp problematikken i et møte med Helsedirektoratet.

— Vi vil be om at det blir satt i verk tiltak ut fra den situasjonen som nå er i ferd med å utvikle seg. Forskning viser at en krone investert i tiltak mot rusmisbruk gir tre kroner avkastning for samfunnet. Så det vil være en god investering, sier Pedersen.