Dersom en lege har mistanke om at en pasient ikke er skikket til å kjøre bil, har legen plikt til å melde fra til Fylkeslegen.

– Det er altfor mange leger som unnlater å gjøre dette. Det merker vi når vi snakker med legene eller når vi får for sen beskjed om sjåfører som er uegnet. Enten kjenner de ikke til plikten de har, eller de glemmer det. Noen ønsker kanskje ikke å gjøre det. Det kan jo ofte påvirke forholdet mellom lege og pasient, sier Arianson.

Hun har ingen tall på hvor mange ulykker som involverer personer som ikke burde få kjøre bil, men tror at en del ulykker kunne vært avverget dersom legene hadde vært flinkere til å si ifra.

Plikter å si fra om infarkt

Psykiatriske pasienter kan i noen tilfeller være uskikket til å kjøre bil.

– Vi har tatt kontakt med flere psykiatriske avdelinger for å gjøre dem oppmerksomme på rapporteringsplikten de har, sier Arianson.

Andre pasienter kan gå på sterke smertestillende medisiner som ikke lar seg forene med kjøring.

Dersom man har hatt hjerteinfarkt må man ha dispensasjon for å kjøre buss eller lastebil.

– Vi skal få vite om dette så fort den som er blitt rammet av et infarkt har planer om å kjøre igjen. Det er ikke sånn at alle som har hatt infarkt fratas retten til å kjøre. Men de det gjelder behøver en dispensasjon, sier Arianson.

Det er politiet som inndrar førerkort.

– Vi gir bare beskjed til politiet om at førerkortet skal inndras. Alle de helsemessige opplysningene er underlagt vår taushetsplikt, understreker Arianson.

I alt 942 førerkortsaker ble behandlet av Fylkesmannen i 2005. 348 av sakene gjaldt inndragning.