— Det er klart at dette er en forringelse av tilbudet for kvinner som føder på Kvinneklinikken, Eide.

— Krisemaksimerer dere for å få oppmerksomhet før budsjettet går til styret?

— På ingen måte. Med disse forslagene har vi fremdeles store utfordringer før vi når målet. De tiltakene vi har foreslått er ikke ønskelig. Men de er medisinsk forsvarlige.

— Det er ikke farlig å reise hjem tidlig dersom mor og barn får en god oppfølging hjemme. Men jeg er redd kommunehelsetjenesten i dag ikke har det apparatet som skal til for å følge opp. I distriktene er det god jordmortjeneste. Men i Bergen er det ikke lagt opp til hjemmebesøk av jordmor i barseltiden. Det burde det vært i denne situasjonen.