I 2003 endret Stortinget reglene for hvor mange elever det maksimalt kunne være i hver klasse. Skolene skulle få mer fleksibilitet til å organisere skolehverdagen selv, og tilpasse seg en moderne pedagogikk.

Stortinget var samtidig klar på at ressursnivået skulle opprettholdes. Dette skulle ikke brukes som et sparetiltak for kommunene.

— Ofte feilrapporterte tall

Nå har Utdanningsdirektoratet utarbeidet en liste over til sammen 86 grunnskoler som «ser ut til å bryte Stortingets forutsetning for gruppestørrelse». 14 av disse er i Hordaland og Sogn og Fjordane.

Oppstryn skule i Stryn er en av skolene som skal kontrolleres. Rektor avviser at de har for store grupper.

— Jeg kan ikke se at vi har noe brudd på den regelen. Vi har bare 30 elever, så dette virker veldig rart. Vi står bare oppført med to kontaktlærere, men vi har hentet midler fra andre steder, så det kan være det. Nå har vi tre gruppeledere, så gruppene våre er ikke for store, sier Rektor Terje Raftevold til BT.

Alf Pedersen ved Fylkesmannen i Hordaland bekrefter at det ofte er skolenes feil i rapporteringen til Grunnskolens informasjonssystem (GSI) som gjør at skolene havner på listen.

- Må ikke bli en sparebøsse

Pedersen understreker nødvendigheten av disse kontrollene.

— Vi har fått beskjed om å sjekke dette hvert år for sørge for at det ikke blir noen sparebøsse for kommunene. Ressursene som blir gitt til skolene må ikke tas bort fra undervisningen selv om en har gått over fra klasser til grupper, sier Pedersen, som er assisterende undervisningsdirektør ved utdanningsavdelingen hos Fylkesmannen i Hordaland.

Utdanningsforbundet mener at Stortingets formaninger ikke er blitt fulgt, og at kommunene nå bruker økte elevtall som sparetiltak.

— Lærerne melder at de får stadig større grupper i stadig større deler av skoledagen. Dette er blitt brukt av kommunen for å spare penger. Veldig sjeldent er det pedagogisk begrunnet, sier nestleder Inger Lise Blyverket i grunnskoleseksjonen i Utdanningsforbundet til Aftenposten.

- Lærertettheten er sentral

Foreldreutvalget for Grunnskolen (FUG) melder at også mange foreldre bekymrer seg for gruppestørrelsene.

— Vi har flere foreldre som har tatt kontakt. Særlig rundt skolestart. De spør hvor forsvarlig disse gruppene er, sier FUG-leder Loveleen Rihel Brenna til Aftenposten

Den rød-grønne regjeringen satte femten elever per kontaktlærer som mål i Soria-Moria-erklæringen.

Selv om det foreløpig er langt frem til dette målet, mener kunnskapsminister Øystein Djupedal (SV) at de økte midlene til kommunen sørger for flere lærere til elevene.

Han sier til Aftenposten at han vil skjerpe tilsynet med skolene.

  • Lærertettheten er sentral for å lykkes. Alle skjønner at mer tid til hver elev gir grunnlag for bedre læring.