— Driften av en velbegrunnet velferdstjeneste blant eldre, rusmisbrukere og psykia-triske pasienter bekymrer meg, sier bydelsleder Borghild Lieng, A, i Årstad.

Hun har sett at bydelsreformen har ført de kommunale lederne nærmere tjenestestedene og de ansatte. Det vil hun ut-nytte og ta en runde rundt om for å prate med de ansatte om hvordan nye innstramminger slår ut.

— Generelt har vi levelige forhold på investeringssiden. Det er driften som er bekymringsfull, sier Borghild Lieng. Hun mener at brevet til kommunalministeren er på sin plass og gir fylkesmannen rett i at eldresektoren bekymrer.

Metodikken brukt overfor flyktninger for å få flere i arbeid, skal nå brukes overfor sosialklienter. Tverrfaglig arbeid der og oppvekst er med, vil hun beholde.