I forrige uke fortalte ledelsen ved Kvinneklinikken på Haukeland Universitetssykehus at de er godt forberedt på babyboomen i sommer.

Kvinneklinikken forventer 200 flere fødende enn vanlig i juli og august.

— Jeg er glad for at Helse-Bergen tar hånd om de fødende, men hvem tar hånd om de gravide som skal ha hyppigere kontroller siste del av svangerskapet?, spør jordmor Kjersti Irgens.

Hun er bekymret for tilbudet til vordende mødre i Bergen og omegnskommunene i sommer.

Storinnrykk

Irgens jobber som jordmor ved Kvinneklinikken, i tillegg til å ha sin egen privatpraksis på Møhlenpris.

— Den siste tiden har jeg opplevd en gradvis økning av kvinner som tar kontakt med meg.

- Henger det sammen med babyboomen?

— Ja, det tror jeg absolutt, sier Irgens som understreker at hun ikke er ute etter å mele sin egen kake.

— Jeg har nok pasienter som det er. Spørsmålet er hvordan Bergen kommune forbereder seg på storinnrykket.

Fra og med uke 36 har gravide kvinner rett på undersøkelse annenhver uke inntil fødselen. I tillegg kommer kvinnene som opplever ulike komplikasjoner på tampen av svangerskapet.

— Med en økning på 200 fødende betyr det at antall svangerskapskontroller øker med mellom 400 og 500 i sommer. Her ligger utfordringen, sier Kjersti Irgens.

Tøffe sommermåneder

I sommermånedene har mange jordmødre og fastleger ferie. Trykket er derfor alltid større på denne tiden av året, men i sommer er det ekstra stort.

- Hvilke tiltak foreslår du?

— Kommunen må ta inn flere vikarer. Jordmødre i mindre stillinger må tilbys større stillinger. Jeg vet at det er flere som ønsker å jobbe mer. Tilbudet til vordende mødre må være like godt året rundt, understreker Kjersti Irgens.

Kommunejordmorkontakt Adelheid Windedal forteller at de får tilbakemeldinger fra gravide som bekymrer seg for hvordan babyboomen vil håndteres.

— Ja, vi merker at folk er utrygge, men vår oppgave er å berolige, sier hun.

— Systemet er sprengt og dekningen er for dårlig, men det er vår plikt å finne en ansvarlig løsning. I Bergen har vi veldig erfarne jordmødre med lang fartstid, som strekker seg langt for å imøtekomme kvinnenes behov og ønsker, mener Windedal.

-Veldig dumt

En av kvinnene som betaler av egen lomme for å gå til Kjersti Irgens sin privatklinikk forteller til bt.no at hun ikke fikk tildelt jordmor da hun ble gravid.

— Jeg fikk beskjed om at jordmoren i Arna ikke hadde tid og at de skulle kontakte meg hvis det endret seg. Det har de ikke gjort, sier den 28 år gamle kvinnen, som ønsker å være anonym.

Hun har termin 24. juli. Midt i babyboomen.

— Jeg syns det er veldig dumt at det skal være så vanskelig å få jordmor. Det er mange ting jeg syns det er lettere å snakke med henne om enn med en mannlig fastlege, sier kvinnen.

Kasteballer

Kjersti Irgens forteller at mange gravide som søker råd opplever at fastlegen sier "hør med jordmor" og jordmoren sier "hør med legen".

— Noen får deretter beskjed om å ta kontakt med Kvinneklinikken, som ikke har ansvar for de i utgangspunktet friske gravide. De blir kasteballer i systemet, sier Irgens og mener dette er en unødvendig belastning for høygravide.

— Dette er frustrerende for kvinner som nærmer seg fødselstermin.

— Med babyboom blir det en ekstra hektisk sommer og jeg er bekymret for at viktig informasjon kan glippe, sier Kjersti Irgens.

Gravide tar også ferie

Ifølge Nina Solberg Nygaard, seksjonssjef for helse og omsorg, har helsestasjonene i kommunen tatt høyde for at det er flere kvinner enn vanlig som har termin i juli og august og avviklet feriene deretter.

— Jordmødre og fastlege samarbeider om oppfølgingen av gravide. Under ferieavviklingen skal de få forsvarlig helsehjelp enten av jordmor eller lege, understreker Solberg Nygaard.

Kommunen har ikke satt inn ekstra vikarer før storinnrykket og seksjonssjefen mener at mange gravide også selv reiser bort i ferien.

— Mange gravide reiser bort i en periode. I Fana bydel var det for eksempel få gravide som takket ja til tilbud om konsultasjon hos jordmor i uke 30. Derfor har man redusert bemanning i denne uken, men har full bemanning i uke 31, avslutter Nina Solberg Nygaard.

Hva syns du om jordmortilbudet i Bergen? Si din mening her.

Jordmor-5.jpg
IDA SVINGEN MO