— Vi var forberedt på at det ikke kom mye penger over statsbudsjettet, men dette var enda mindre enn forventet, sier Byråd for byutvikling, Lisbeth Iversen.

Totale utgifter til Bybanen og Ringveg vest i 2007, de store prosjektene i Bergensprogrammet, er på 729 millioner kroner. Av dette skal 44 millioner være statlige midler - og hele 685 millioner bompengemidler.

Utgiftene til Ringveg vest er budsjettert til 232 millioner kroner - hvorav 210 millioner er bompenger.

Angst for fremtiden

Iversen understreker at staten med dette budsjettet ikke bryter noen avtaler.

— Likevel er det med en viss bekymring jeg ser på fremtiden. Staten skal være med å betale en betydelig del av Bergensprogrammet. Med mindre de skrur opp sin andel i de neste par årene, vil det kreve svært store statlige overføringer mot slutten av perioden, sier hun.

Byråden uttrykker bekymring for om staten i årene fremover vil klare å finne nok friske midler som det vil kreve å følge opp Bergensprogrammet.

— Jeg må være ærlig å si at jeg har litt angst. Med overføringer i denne størrelsesordenen vil vi være ferdig med å betale vår del før staten. Dette må bety en kraftig økning i statlige midler mot slutten.

Hun påpeker at det historisk sett ikke har vært lett for regjeringer å skru opp budsjetter på den måten dette vil kreve.

Full aktivitet

Iversen sier at bergensprogrammet er et av de viktigste temaene som skal på agendaen når hun om noen uker skal møte samferdselsminister Liv Signe Navarsete.

Regionvegsjef i Statens vegvesen, Ole Christian Torpp deler ikke byrådens bekymringer.

— Bergen sitter på betydelige bompengemidler, og med de statlige overføringene vi får til neste år, kan vi opprettholde full aktivitet i prosjektene, sier han.

Iversen mener likevel at det nå er viktig å stå på kravene.

— Nå må vi mobilisere alle mann alle. Alle politikere og hele næringslivet må stå samlet og holde avtalen høyt og vise til hva staten har forpliktet seg til, sier hun.

- Rammene må økes

I Samferdselsdepartementet er hovedfokuset at de klarte å øke de totale bevilgningene til samferdsel med 2,5 milliarder kroner i 2007-budsjettet.

— Til neste år starter vi ingen nye prosjekter, men øker likevel bevilgningene totalt sett. Dette gjør vi for å sikre god fremdrift i allerede påbegynte prosjekter, sier Erik Lahnstein, fungerende statssekretær i Samferdselsdepartementet.

Han understreker at det ikke er mulig å forskuttere fremtidige budsjetter, men understreker at planene som er lagt for Bergensprogrammet gir uttrykk for ambisjonsnivået til regjeringen.

Statssekretæren erkjenner likevel at det vil være behov for økte rammebevilgninger, også i årene som kommer for å nå dette.

Arne Sortevik (FrP) sitter i transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget. Han er ikke imponert over staten.

— Staten er en dårlig og svikefull partner, og legger regningen for Bergsprogrammet over på veibrukerne.

Sortevik er redd for at staten ikke vil dekke sin del innen 2015 og frykter at dette kan føre til medkostnader for bilistene ved høyere bompengeavgifter, eller forlengelse av disse.

Bergens Tidende