PST-sjef Janne Kristiansen holdt i dag en pressekonferanse om PSTs håndtering av terrorangrepet.

Hun beklager at hun har uttrykt seg uklart til mediene, men trekker seg ikke.

— Jeg har vært upresis i den situasjonen som rådet, sier hun.

— Jeg ser klart i ettertid at flere uttalelser til media skulle vært gjort annerledes, særlig fordi det kan settes spørsmålstegn ved PST som organsiasjon. Mitt budskap er at jeg beklager som PST-sjef. Jeg tar ansvar som PST-sjef, og jeg fortsetter som PST-sjef, sa Kristiansen på pressekonferansen.

Sjekket ikke Breivik

Hun bekreftet at Anders Behring Breivik ikke ble sjekket mot våpenregisteret, etter at Breivik ble meldt inn til PST som et ledd i antiterror-samarbeidet Global Shield.

BT har tidligere skrevet at PST hadde fullmakt til å registrere Breivik, til tross for at Janne Kristiansen sa det motsatte i et NRK-intervju 25. juli.

Hun sa at hennes intensjon med uttalelsene 25. juli, som det siden har vært reist spørsmål ved, var å gi så mye informasjon til offentligheten som mulig, og samtidig være klar og tydelig.

— Men situasjonen var fremdeles svært uklar, og det var bare tre dager etter angrepet. Vi arbeidet døgnet rundt, for vårt hovedfokus var å innhente så mye info som mulig, sa Kristiansen.

— Det er riktig at PST etter regelverket kunne gjort en foreløpig registrering av ham basert på de opplysningene vi fikk. Slike foreløpige registreringer har en varighet på fire måneder, før vi må gjøre en vurdering av om vi skal gjøre en fullverdig registrering, sa hun.

- Jeg kunne vært klarere

Hun la til at PST skiller mellom innhentingsfasen og registreringsfasen.

— Dette betyr at vi kan bruke en rimelig saksbehandlingstid, og en kvalitetssikringsperiode for å ta stilling til om opplysningene er relevante for PST. Noen opplysninger er av en slik art at de umiddelbart må jobbes videre med, sa Kristiansen.

Hun understreket at hun uttalte seg i intervjuet om en fullverdig registrering, ikke en foreløpig registrering.

— Jeg erkjenner at jeg kunne vært klarere på dette punktet, og jeg burde vært tydeligere på muligheten for å registrere i inntil fire måneder, sa Kristiansen.

Lederen i justiskomiteen, Per Sandberg (Frp), har tidligere kalt Janne Kristiansen «en fare for rikets sikkerhet». Han er glad for at hun beklager.

— Det er bra at hun tar selvkritikk, men ellers gjemmer hun seg bak 22. juli-kommisjonen i en rekke spørsmål. Når hun ikke klarer å svare på hva hjemmelen til å registrere Breivik er, styrker ikke det min tillit til henne, sier Sandberg.