— Det illustrerer viktigheten av saken når vi taler regjeringen midt imot, sier fylkesordførerkandidat, Gisle Handeland. - Vi mangler tiltro til at det ytterste er gjort.

Se btv-innslag om saken her.

Statsminister Jens Stoltenberg sørget lørdag for stor skuffelse på Hordaland Arbeiderpartis årsmøte, da han kunngjorde at regjeringen står fast på vedtaket om å dekke til Fedje-ubåten (U-864), i stedet for å ta en ekstra utredningsrunde for å finne ut om det lar seg gjøre å heve det 62 år gamle vraket. Ubåten var lastet med 65 tonn kvikksølv og har forårsaket at 30 mål havbunn er kvikksølvforurenset.

— Du finner ikke mange i Hordaland fylke som ikke mener at det bør være en ny utredningsrunde i denne saken, mener Handeland.

— Lokalpartiet og folk flest i nærområdet finner det komplett uforståelig at det ikke blir flere runder når fagmiljøet står frem og sier at dette kan la seg løse, fortsetter han.

I det enstemmige vedtaket fra årsmøtet i Hordaland Arbeiderparti står det: «Hordaland Arbeiderparti beklager at regjeringen står fast på vedtaket om å ikke heve U-864. Det må snarest settes i gang en ny utredning av hevingsalternativet.»

— Hvordan vil dere jobbe opp mot regjeringen nå for å få satt i gang ny utredningsrunde?

— Så lenge det er vår regjering, jobber vi direkte opp mot politisk ledelse i departementene. Vi kommer til å legge en slagplan i løpet av dagen, men vi har i utgangspunktet tett kontakt med regjeringen, sier leder i Hordaland Arbeiderparti, Per Rune Henriksen.

UENIG: - Det illustrerer viktigheten av saken når vi taler regjeringen midt imot, sier fylkesordførerkandidat, Gisle Handeland.
Bergens Tidende