På tross av at bygningsskjønnsretten ennå ikke har startet behandlingen av spørsmålet om kommunen har rett til å bygge Klostergarasjen, mener kommuneadvokat Helge Strand at kommunen ikke gjorde noe galt da den startet byggingen.

— Kommunen fikk tillatelse av fylkesmannen til dette, sier han.

Strand sier det er to fordeler med en egen bygningsskjønnsrett i stedet for at tingretten behandler disse erstatningsspørsmålene.

— Formennene i bygningsskjønnsretten vil raskt opparbeide seg en særlig kompetanse på dette området. I tillegg vil det gi oss en hurtigere saksbehandling, sier Strand.

Kommunen betaler motpartens advokatkostnader når skjønnsretten behandler saker.

Han bekrefter at skjønnsretten de siste to årene ikke har hatt en eneste sak til såkalt hovedforhandling, det vil si at ingen saker er blitt ferdig behandlet.