— Vi beklager situasjonen som har oppstått. Utgifter utover statens satser kan ikke forsvares, heter det i et styrevedtak som er formidlet til ansatte ved skolen i en e-post signert direktør Johan A. Haarberg og rektor og styreleder Nina Malterud.

Det har i lang tid vært irritasjon internt på skolen over pengebruken. Men det var først etter at BT skrev om et stort antall ledersamlinger på Solstrand samt pengebruken på styreseminarer i midten av juni (se egen faktaboks) at dette er blitt tatt opp i full offentlighet internt.

- Kostnadseffektivt

I intervju med BT 13. juni forsvarte direktør Johan A. Haarberg og rektor Nina Malterud prioriteringene.

— Vi har vært opptatt av at arrangementene skulle gi et verdifullt opplegg for styrets medlemmer. Da er det ikke uvanlig at man tar et par glass vin. Styremedlemmene har ikke fått godtgjørelse for medgått arbeidstid under utenlandsturene, bare for styremøtene. Og styret får betaling etter statens lave satser. Dette er en kostnadseffektiv måte å gjøre det på, sa Johan Haarberg da.

På spørsmål om signaleffekten overfor andre ansatte, som ofte ikke får dekket kost i det hele tatt på faglige turer, svarte Malterud:

— Jeg tror de ansatte ser at det er bra for hele organisasjonen at styret og ledelsen fungerer. Min opplevelse er at ledelsen nyter stor respekt.

- Styret visste ikke om det

Betydelig støy internt på skolen etter artiklene, samt styrevedtaket onsdag, tyder på at mange ikke deler Malterud og Haarbergs syn. Også deres syn ser ut til å ha endret seg.

— Vi beklager at samlingene har vært arrangert i former som viser seg å gi feil signaler om styrets arbeid, og at vi har hatt for lite fokus på denne dimensjonen i planleggingen, sto det i en e-post BT fikk fredag.

Bakgrunnen for at styret og ledelsen har endret vurdering fra 13. juni, forklarer eksternt styremedlem Morten Walderhaug slik:

— Det er opplagt at man må forholde seg til regelverket i Statens personalhåndbok, sier han.

Ifølge Walderhaug kjente ikke styret til at både statens ordinære og de forhøyede satsene var overskredet på hver eneste styreseminar på de fem årene BT sjekket.

— Det var nytt for oss. Vi har forutsatt at regelverket ble fulgt tidligere, sier han.

- Oppsiktsvekkende

Styret skriver også i sitt vedtak at saken har påvirket samarbeidsklimaet internt på skolen, og at deler av staben synes det er stor avstand og for dårlig kommunikasjon mellom ledelsen og styret på den ene siden, og ansatte på den andre siden.

— Hva er årsaken til denne avstanden?

— Det forundrer meg veldig. De årene jeg har vært i styret har det vært stor takhøyde. Jeg synes det er oppsiktsvekkende at ikke disse synspunktene er kommet til styret, og at det er pressen som bringer dem. Vi må sikre at ansatte og studenter bruker det demokratiske apparatet vi har i organisasjonen på en fornuftig måte, sier Walderhaug.

Derfor ber styret ledelsen iverksette tiltak for å bedre den interne kommunikasjonen.

I sitt brev til ansatte skriver Malterud og Haarberg at de mener at «oppslagene gir et sterkt fordreiet bilde». Men på spørsmål fra BT vil de ikke konkretisere hva de mener er fordreiet.

— Ledelsen ser flere nyanser enn det BT har fremstilt. Men det må ikke herske tvil om at ledelsen og styret tar de signalene som er fremkommet i BT alvorlig. Mer ønsker jeg ikke å si om det, sier Walderhaug.

OPPSIKTSVEKKENDE: - Jeg synes det er oppsiktsvekkende at ikke disse synspunktene er kommet til styret, og at det er pressen som bringer dem, sier styremedlem Morten Walderhaug. Styret ber nå ledelsen iverksette tiltak for å bedre den interne kommunikasjonen. ARKIVFOTO: GINA AAKRE, SCANPIX
Aakre Gina