TRON STRAND tron.strand@bt.noOsloI går gjentok han en rekke ganger at han har god samvittighet. Han fortsetter som ordfører i Os, og trekker seg ikke fra førsteplassen på Hordaland Frps liste til stortingsvalget i september. På ledelsens anmodning Klokken 20 i går kveld ankom Terje Søviknes Oslo sentrum. På programmet sto offentlig botsøvelser på direkten i både TV 2 og NRK. Bomben smalt: Fremskrittspartiets 2. nestleder tar — etter anmodning fra partiledelsen - permisjon fra det sentrale tillitsvervet i partiet så lenge etterforskning pågår.For vel ett år siden hadde Terje Søviknes sex med en 16 år gammel jente på et årsmøte i Fremskrittspartiets ungdom. Det ble drukket ganske mye alkohol. Ifølge jentas advokat, Roar Vegsund, ble hun skjenket av sentrale folk i partiet. Fatal sex - På hotellet skjedde det fatale, sier Terje Søviknes. Forståelig nok vil han ikke gå i detalj. For 14 dager siden sa Søviknes i et intervju at han hadde 100 prosent ren samvittighet. I går gjentok han en rekke ganger at han hadde god samvittighet.- Det er i første rekke i forhold til beskyldningene om voldtekt.- Har du god samvittighet i forhold til den nå 17-årige jenten?- Jeg beklager hvis hun har følt det som et overgrep, sier Søviknes.- Jeg burde ha stoppet det. Jeg gjorde en tabbe, en fryktelig tabbe. Nå har jeg det tungt, sier Søviknes. Vil slåss - Jeg har gjort noe fryktelig dumt, men jeg vil slåss - for partiet, for familien min og for min politiske fremtid. Episoden skulle jeg gjerne vært foruten, sier han.Terje Søviknes sier han ikke har gjort seg skyldig i noe straffbart forhold. Han benekter med andre ord voldtekt. Jentas advokat konstaterer at hans klient og Søviknes har forskjellig oppfatning av hva som skjedde på hotellrommet.Søviknes erkjenner at han "har påført jenten en ubehagelig opplevelse." Ikke overgrep, sier Søviknes - Men jeg ser ikke på det som noe overgrep, sier han.Terje Søviknes sier at "noen sikkert vil se på det som fryktelig umoralsk."- Jeg håper på tilgivelse, og kan overfor alle parter bare beklage det jeg gjorde. Om det er rom for å gjøre en tabbe, får vi se, sier Søviknes. Han mener det er opp til andre enn ham selv å bedømme om han kan gjenoppta vervet som 2. nestleder - hvis etterforskningen konkluderer med at det ikke har funnet sted en voldtekt. Det gjelder også hans øvrige posisjoner i partiet, lokalt og regionalt.Terje Søviknes hadde fredag en samtale med den nå 17-årige jentens mor. Det var moren som ringte Søviknes. Jenten har han ikke snakket med siden natten den seksuelle hendelsen fant sted.Søviknes vil ikke si når han informerte partiledelsen om at han hadde hatt sex med jenten.Han berørte i går også sitt forhold til konen Jannicke. - Det jeg har gjort er et svik overfor henne.