• Ressursene strekker ikke til å bemanne alle våre avdelinger med faglært personale. Det beklager vi strekt.

Det sier overlege og avdelingssjef ved akuttmottaket ved Sandviken sykehus, Kristin Jordheim Bovim til Bergens Tidende.

Hun kan ikke kommentere Kari Meyers historie spesielt. Men hun understreker at det er et generelt er problem at avdelingen ofte ikke har tilstrekkelig med faglært personale til å bemanne alle funksjoner.

— Vi skulle gjerne ha psykiatriske sykepleiere til å passe på isolerte pasienter. Men ressursene strekker ofte ikke til.

— Men pasientene skal selvsagt ha regelmessige legetilsyn under skjerming. Inge av dem skal bli glemt, sier hun.

Bovim presiserer at pasienter i regelen ikke skal ligge i reimer mer enn to timer. Deretter skal reimene bli forsøkt løsnet. Må reimene beholdes på i mer enn åtte timer, må det gjøres spesielt vedtak om dette.

Bowin opplyser at det ikke lenger finnes pasientrom med bare madrass på gulvet på Sandviken. Madrassen som lå på gulvet den gang Meyer lå på isolat, er nå byttet ut med en seng som er boltet fast til gulvet.

Bovim forstår at opplevelsene av å bli satt på isolat subjektivt kan føles traumatiske.

— Men vi vet at slik behandling kan være effektivt for pasienter i manisk psykose. Men sykdommen arter seg nok ofte slik at pasientene ikke forstår at det er det best for dem å være alene uten kontakt med omverdenen, sier hun og understreker at pasientene skal være under konstant tilsyn så lenge de er isolert.

Dersom en pasient må reimes, skal det protokollføres. Personalet kan heller ikke ta i bruk tvangsmidler overfor en pasient uten at det er gjort spesielt vedtak om det.