• Jeg vil gjerne beklage og gi uttrykk for min sorg over det som skjedde og den situasjon som overlevende og pårørende er kommet i, sa Ronnie L. Zape.

Like før hovedforhandlingene var over i Bergen tingrett i dag, benyttet Ronnie L. Zape muligheten til kort å kommentere fiskernes skjebne.

Dommer Eva Macody Lund repliserte at hun synes han burde kommet med beklagelsen dagen før, da to av de overlevende vitnet. Men hun tilføyde at hun likevel var glad for at han beklaget.

Krevde fire års fengsel

Aktor, politiinspektør Svein Erik Krogvold, krevde fire års fengsel for tiltalte.

Krogvold kunne ikke vise til en eneste dom etter paragraf 314 i straffeloven. Den omhandler skipsførere som «unnlater å yte den hjelp som trengs» ved fare for liv og helse.

— Det er en helt spesiell situasjon. Det taler til ære for sjøfolk på norske skip. Desto mer uforståelig; desto mer alvorlig blir tiltaltes handling. Zapes handling savner sidestykke, sa Krogvold.

Strafferammen der noen dør som følge av denne unnlatelsen er seks års fengsel. Krogvold krevde fire år, og begrunnet det med en viss forståelse for situasjonen. Blant annet at det var en øyeblikkets handling i en svært stresset situasjon og at Zape må sone så langt hjemmefra.

- For strengt

Zapes forsvarer, Jostein Alvheim, mente fire år er altfor strengt. Han viste til tre andre dommer han mente var noenlunde sammenliknbare. Blant annet en dom fra Bergen byrett der en kaptein plasserte en 16-årig blindpassasjer på en flåte utenfor Afrika og dro fra ham.

— Gutten ble overlatt til den visse død, men ble funnet ved en tilfeldighet, sa Alvheim. Han viste til at dette var en meget bevisst handling, i motsetning til Zapes opptreden. Dommen i den saken ble ett år og seks måneders fengsel.

Det var for øvrig Svein Erik Krogvold som var aktor i denne saken også. Hans påstand var to års fengsel.

RONNIE L ZAPE.
FOTO: SCANPIX