• Det var en kommunikasjonssvikt hos oss. Vi vet vi har begått en feil, det innrømmer vi. Det skulle aldri skjedd, sier Pål Huun Monsen i EiendomsMegler 1.

Pål Huun Monsen, statsautorisert eiendomsmekler og faglig leder i EiendomsMegler 1 Vest i Bergen sentrum, mener utbetalingen til selger ikke har noen betydning for kjøperne.

— Vi garanterer at de skal få pengene tilbake, noe vi også har sagt til banken deres, hvis det ikke blir noen handel. Men selv om pengene hadde stått på klientkonto hos oss, kunne vi ikke utbetalt dem til noen av partene. Vi måtte ha ventet på en rettsavgjørelse, så lenge det er uenighet mellom kjøper og selger om kjøpet skal heves eller ikke, sier han.

Karl Morten Bårdsen er uenig i at ikke utbetalingen har noen betydning for dem.

— I det øyeblikket pengene ble utbetalt, mistet vi vår forhandlingsposisjon overfor selger, og all risiko ble flyttet over på oss. EiendomsMegler 1 skriver til oss at de innestår for beløpet, men har ikke gitt oss noen bankgaranti, sier han.

- Har rett på pengene

— Hvorfor er ikke eiendommen overført til kjøperne?

— Det er fordi de vil heve kjøpet. Det er ingenting i veien for å gjøre det, men det koster 2,5 prosent i dokumentavgift. Det er kanskje bortkastede penger, sier Huun Monsen.

— Hvorfor ble ikke kjøperne varslet umiddelbart om at pengene var overført?

— Vi forsøkte å få pengene tilbake. Da det ikke gikk, varslet vi kjøperne, sier Huun Monsen.

— Hvorfor ville ikke selgeren betale tilbake pengene?

— De mener at kontrakten blir oppfylt, og at de har rett på pengene, sier han.

— Har ikke eiendomsmeklere informasjonsplikt om heftelser på en eiendom som selges?

— Vi har plikt til å informere om heftelser som følger eiendommen, sier Huun Monsen.

— Slik som denne forkjøpsretten, som minst vil følge eiendommen til 18. januar?

— Det er ikke noen vedvarende heftelse.

— Men i annonsen i mandagens BT står det at mulige rettighetshavere på forkjøpsretten må melde seg innen to måneder.

— Hun har gitt uttrykk for at hun ikke er interessert, men har ikke skrevet under på det. Hun har ikke sagt at hun ikke vil skrive under. Så for å gjøre det enkelt, lyser man ut dette i det offentlige.

- Ikke dommer

— Det ville jo vært enklere hvis hun hadde skrevet under erklæringen?

— Ja, jeg skjønner godt at du sier det, og er ikke uenig i det, sier Huun Monsen.

— Hva hvis hun som har forkjøpsrett melder sin interesse?

— Da må hun sannsynliggjøre at hun fortsatt har denne rettigheten. Jeg tror ikke hun har det. Men dette er en tvist mellom kjøper og selger, og mekleren skal ikke være dommer.

Huun Monsen sier at selv etter at selgerne fikk pengene sine, arbeider de med å få fjernet heftelsen på eiendommen. Ellers ville EiendomsMegler 1 sørget for at dette skjedde.

— Hva er deres provisjon på salget?

— Det har ikke andre enn selgeren noe med.

— Skjønner du at kjøperne føler seg lurt?

— Jeg vil ikke bruke uttrykket lurt, men jeg skjønner at de er misfornøyd. Det beklager jeg. Men vi løper ikke fra det ansvaret vi har.

— Kunne dere gjort noe annerledes?

— Det er lett å være etterpåklok, men bortsett fra at vi betalte ut pengene, kan jeg ikke se at vi kunne handlet på en annen måte, sier Huun Monsen.