— Det er beklagelig at den vurderingen har tatt så lang tid. Klagen har havnet i bunken av klagerestanser vi lenge har jobbet med å redusere, sier konstituert byggesakssjef Else-Kristin Foss Vikenes.

Kan få ny frist

En klager har to muligheter for å få behandlet klagen sin etter at fristen er gått ut. Han kan få forlenget fristen, men da må han få fristforlengelse før klagefristen går ut. Men han kan også levere klagen etter at fristen har gått ut, og likevel få den vurdert.

— Det kan være momenter i denne klagen som ikke har vært vurdert tidligere. Vi pleier å si til de som kommer for sent at de kan prøve å klage. Og så vil vi vurdere om det foreligger slike særskilte grunner.

— I dette tilfelle foreligger det ikke særskilte grunner. Burde man ikke sett dette umiddelbart, og dermed ha avvist klagen?

— Det er ikke alltid man ser det, og da må klagen vurderes grundig.

Kunne behandlet søknaden

— De to tomtekjøperne fikk i møte med byggesaksavdelingen beskjed om at byggesøknaden ikke ville bli behandlet før klagesaken var avgjort. Viser ikke det at det ville vært riktig å prioritere denne klagesaken?

— Jeg synes det høres litt rart ut. Man må selvfølgelig vurdere hver sak for seg, men jeg ser ikke noe problem i å sette i gang søknadsprosessen. Denne klagen på tomtedeling var ikke gitt oppsettende virkning.

Selv om klager skulle bringe avvisningen inn for Fylkesmannen, behøver heller ikke det å påvirke byggesaken.

— Så lenge vedtaket ikke er gitt oppsettende virkning som følge av en ny klage, skal dette ikke ha noen betydning for byggesaken. Men selvfølgelig bygger man på eget ansvar så lenge man vet det foreligger en klage, sier Vikenes.